Kaalslag door maaibeleid Rijkswaterstaat

Nieuws
Henk van Woerden, Paul van Deventer en Ate Tuitman hebben nog een paar bijzondere plantjes ontdekt, de rest is weggemaaid.
Henk van Woerden, Paul van Deventer en Ate Tuitman hebben nog een paar bijzondere plantjes ontdekt, de rest is weggemaaid. (Foto: CW)

De flora langs de Koning Willem-Alexander Boulevard is bijzonder en van een hoge kwaliteit. De teleurstelling en verontwaardiging was onlangs dan ook groot toen bleek dat die bijzonder begroeiing grotendeels is verdwenen als gevolg van een maaiactie in opdracht van Rijkswaterstaat (RWS).

Chrit Wilshaus

Tot de Maassluizers die de manier waarop er gemaaid is beslist niet kunnen waarderen, behoren Ate Tuitman, Paul van Deventer en Henk van Woerden. Maar ook de gemeente Maassluis is niet echt gelukkig met voornoemde maaiactie, zoals blijkt uit een mailwisseling, waarin gesteld wordt dat één keer per jaar maaien voldoende moet zijn. En ook: ‘Laat men (lees: RWS, red.) maar met argumenten komen, dat gerelateerd aan veiligheid, dit midden in de zomer moet gebeuren.’ Volgens RWS is het maaien noodzakelijk vanwege de veiligheid van talud en basaltblokken. Van Deventer daarover: “Plantengroei zou die blokken namelijk weg kunnen drukken en dat is uiteraard funest voor de wering. Een deskundige vertelde mij trouwens dat het dan vooral om struiken en bomen gaat.” Van Deventer kaartte het maaiprobleem in 2010 ook al eens aan bij RWS. “Ze maaiden indertijd in voor- en najaar. Ik heb ze toen gevraagd waar dat goed voor was. Toen hebben ze dat volgens mij inderdaad veranderd in maaien in het najaar als alles uitgebloeid is.” Verder wijst Van Deventer erop dat het onderhoud van het talud een verantwoordelijkheid is van RWS. “Reden waarom de gemeente ervan afblijft.”

Veel insecten 

De drie natuurvrienden zijn het erover eens dat het maaien op zich niet het probleem vormt maar wel de manier waarop dat gebeurt: veel te rigoureus. Er zou dus onderscheid gemaakt moeten worden tussen wat wel en niet gemaaid kan worden. Van Woerden, van Natuurlijk Waterweg-Noord: “Doordat we een nat voorjaar gehad hebben, hebben we een hele rijke bloei gehad. Dat was gewoon een schitterend gezicht. Doordat we hier brakwater en een stenige ondergrond hebben, groeien hier allerlei bijzondere planten die je anders alleen op rotskusten voorkomen. Zoals in Engeland. Bovendien groeien hier, niet iedereen zal dat weten, verschillende grassoorten en trok het mooie, bloeiende talud gigantisch veel insecten aan. Maar door het talud te maaien zijn alle poppen en eitjes verloren gegaan. Al die planten waren dus ook goed voor de biodiversiteit.” En Van Deventer vult aan: “De volgende keer als ze hier komen maaien moet dat dus veel selectiever gebeuren en zouden ze alleen moeten verwijderen wat daadwerkelijk gevaar kan opleveren voor de basaltblokken. Misschien moeten ze twee keer per jaar rondlopen met iemand die er verstand van heeft.” Volgens Van Woerden is het de vraag of dat kan met de maaimachine die nu wordt gebruikt. Van Deventer vult aan dat door de huidige maaimanier ook plastic afval en blikje vermalen worden en dus tussen het groenafval terecht komen. “Dat lijkt me niet de bedoeling.” Overigens vinden de drie dat degene die op de maaimachine zat niks verweten kan worden omdat die persoon alleen uitvoerde wat was opgedragen te doen.

Echt heel bijzonder

Tuitman, ook betrokken bij de Duurzame Maassluizers vertelt desgevraagd door Van Deventer en Van Woerden super enthousiast te zijn geraakt over de flora langs het water. “In mijn beleving is het echt heel bijzonder. Zeker als je de film vijftien jaar terugdraait, toen hier vooral veel zwerfafval lag. De laatste jaren is dat gelukkig enorm afgenomen. Het zou doodzonde zijn als de bijzondere plantengroei langs het water voorgoed de nek om wordt gedraaid. Ook omdat zoveel mensen er wandelend en fietsend van kunnen genieten!”

Maar hoe nu verder? Volgens Van Deventer is het de bedoeling (opnieuw) contact op te nemen met RWS. “In de hoop op de positieve reactie dat ze hun maaibeleid gaan aanpassen. Want dat is wel de bedoeling.” En dan is er nog het punt van de communicatie wat ook hier weer duidelijk te wensen overliet; zo was het maaien voor de gemeente ook een volstrekte verrassing (en dan vooral de manier waarop het gebeurde). Althans voor zover onze informatie strekt.