Toch debat over ontsluiting Kade ondanks harde toezegging

Nieuws
Afbeelding
(Foto: Stock)

Hoe de Kade ontsloten gaat worden voor verkeer zal waarschijnlijk pas in januari volgend jaar duidelijk zijn en besproken kunnen worden in de raad. Dat zei wethouder Sjoerd Kuiper (PvdA) dinsdagavond in de commissie waar de herziening van het bestemmingsplan de Kade werd besproken.

Door Chrit Wilshaus

De wegenstructuurvisie, waarin de ontsluiting wordt geregeld, had volgens afspraak eigenlijk uiterlijk 1 mei gepresenteerd moeten worden. Wethouder Sjef Evers (VVD) kan die toezegging echter niet waarmaken. Kuiper vertelde dat dit komt door ernstige ziekte van een medewerker en doordat mensen de gemeente hebben verlaten om ergens anders aan de slag te gaan. “Daarom is er ingezet op extra inhuur en is een bureau ingehuurd.” Maar ook dat heeft dus geen zoden aan de dijk gezet. De verwachting is nu dat de visie aan het eind van dit jaar bij het college op tafel ligt en ergens in januari in de raad besproken kan worden, aldus het collegelid. Dick Snoeck (VVD) drong daarop aan op een harde toezegging van de wethouder dat de plannen voor de ontsluiting daadwerkelijk in januari gepresenteerd worden. Want liever had zijn fractie, net als de rest van de raad overigens, gezien dat eerst de ontsluiting geregeld was en er daarna pas gebouwd zou gaan worden. Na die toezegging liet Snoeck weten in te kunnen stemmen met de herziening van het bestemmingsplan, net als de rest van de volksvertegenwoordigers. Met uitzondering dan van D66 en ChristenUnie. Bert de Reuver (D66-steunraadslid) stond erop dat nu eerst de ontsluiting geregeld wordt. “Voor ons is dat een hard punt.” Reden voor De Reuver om een debat aan te vragen. Klarie Oosterman (ChristenUnie) was het daar mee eens. Alle andere fracties hadden dinsdagavond graag gehamerd. Volgens Raoul Kleijwegt laat de ChristenUnie mensen die op zoek zijn naar een woning nu in de steek. Opmerkingen van wethouder Kuiper dat uitstel voor vertraging zal zorgen en nadelig zal zijn voor mensen die op zoek zijn naar een woning, konden CU en D66 niet op andere gedachten brengen. Voor de woningen op de Kade bestaat volgens de portefeuillehouder trouwens veel belangstelling.

Enthousiast

Om de ontsluitingsplannen van de Kade te kunnen realiseren zouden er volgens Kuiper miljoenen in Den Haag op de plank klaarliggen. Volgens Henrike Heijboer (CDA) is het goed dat het college daarmee aan de slag gaat. “Maar wel jammer van de vertraging.” Verder sprak ze van een mooi plan voor Maassluis. Raoul Kleijwegt (GroenLinks) vond dat de bouwhoogte hoger had gekund. “Maar wij zijn wel enthousiast over het aantal extra te bouwen woningen.” Verder zei hij het goed te vinden dat er meer groen op de Kade komt. Ook andere raadsleden waren, afgezien van de vertraging die is ontstaan, positief over de plannen.

Maatschappelijke voorzieningen

Wethouder Sjoerd Kuiper antwoordde Abdullah Ertekin (dan nog PvdA-steunraadslid) dat de gemeente samen met ontwikkelaar Appelbloesem de mogelijkheden voor maatschappelijke voorzieningen aan het onderzoeken is. Dat overleg zou constructief zijn. De in- en uitrit van de wijk is inmiddels aangepast, aldus Kuiper in reactie op een vraag van de PvdA’er daarover.

Weinig zienswijzen

Op de herziening van het bestemmingsplan werd slechts een zienswijze ingediend. Die was afkomstig van het Havenbedrijf en werd ontvankelijk verklaard. De Reuver zei zich er over te verbazen dat er maar zo weinig zienswijzen waren ingediend. Volgens Klarie Oosterman (ChristenUnie) komt dit omdat bewoners vinden dat zij niet serieus genomen worden door de gemeente en het indienen van een zienswijze (daarom) geen zin heeft. Kleijwegt reageerde dat het eraan ligt welke bewoners je spreekt. Oosterman was een andere mening toegedaan. “Ik kan u aanraden eens met de bewoners te spreken.” Kuiper zei de opmerkingen van Oosterman verre van zich te werpen en andere ervaringen te hebben. “Met alle actieve kritische bewoners is uitvoerig gesproken. Dat is in goede harmonie gegaan. En er zijn ook bewoners die helemaal geen moeite hebben met de plannen.”