Gezelligheid en saamhorigheid voeren boventoon op Burendag 2023

Nieuws
De kinderen van het Lichtboei op het Balkon vermaakten zich vorige week zaterdag uitstekend op het springkussen.
De kinderen van het Lichtboei op het Balkon vermaakten zich vorige week zaterdag uitstekend op het springkussen. (Foto: CW)

Door de hele stad werden vorig weekend tal van activiteiten georganiseerd in het kader van Burendag. Zo realiseerden bewoners op het Fenacoliusplein een groenperkje en een minibibliotheek, en konden op het Balkon oudhollandse spelletjes worden gespeeld.

Chrit Wilshaus

Met ondersteuning van Fonds Schiedam Vlaardingen en omstreken en met hulp van een hoveniersbedrijf en het Lentiz Groencollege kon een stukje van de wijk worden vergroend door allerlei plantjes te planten. Eerder gebeurde dat even verderop, in de buurt van het monument van de stichter van Maassluis, ook al. De gemeente zorgde, net als de vorige keer, voor een grote container met water voor het geplante groen. Volgens een deelnemer zorgt ook dit initiatief ervoor dat de buurt nog hechter wordt. Bewoners, is de bedoeling, gaan samen het groen onderhouden. Wethouder Sjoerd Kuiper (PvdA) kwam langs en prees de bewoners voor hun initiatief. Het minibibliotheekje bevatte zaterdag al een paar boeken: mensen die dat willen mogen er boeken uithalen maar ook in doen.

Heel betrokken bewoner

Wethouder en verslaggever kwamen elkaar later op de dag weer tegen maar toen op het Balkon. “Het allermooiste vind ik dat er steeds weer nieuwe inwoners opstaan om iets te organiseren. Zo zie je ook in Sluispolder Oost dat er meer en meer activiteiten worden georganiseerd sinds we daar de wijkaanpak hebben gelanceerd. Het gaat van kleinschalig tot grotere initiatieven. Zo heeft Kelly Zuiderwijk, een heel betrokken bewoner op het Hoofd een live muziekfestival, georganiseerd. Als gemeente ondersteunen we soms met een klein budget, een vergunning of iets dergelijks maar het gaat er vooral om dat bewoners zelf het initiatief nemen en iets op touw zetten. Ook treedt het Oranjefonds als sponsor op door budget te verstrekken voor kleine dingen. Door Burendag te houden, proberen we de sociale cohesie in de stad te versterken; het is daar een fantastisch middel voor. Want als mensen elkaar kennen, krijg je een zorgzamere stad en is de drempel om hulp te vragen aan een ander kleiner. Maar ook is het goed voor de veiligheid; je weet wie er in je buurt wonen. Als je elkaar leert kennen op dit soort dagen is het ook makkelijker om elkaar aan te spreken als iets niet zo lekker zit. Er gaat ook een preventieve werking vanuit. Voor het versterken van de sociale cohesie is Burendag een fantastisch middel.

Niet plat te lopen

Carola Bouwsema, bewoner van het Balkon, liet zaterdagmiddag desgevraagd weten dat Burendag zorgt voor gezelligheid en saamhorigheid. “Gezellig kletsen, kennismaken met elkaar, bijvoorbeeld als je nieuwe buren hebt. Ondertussen drinken we koffie met elkaar met iets erbij gebakken door allerlei buren maar ook bestellen we straks eten. Je hoeft heus niet bij elkaar de deur plat te lopen maar als je elkaar kent, bel je makkelijker aan om hulp te vragen mocht dat nodig zijn.” Overigens hadden niet alleen de volwassenen het zaterdagmiddag erg naar hun zin. Ook de kinderen vermaakten zich uitstekend. Bijvoorbeeld op het gehuurde springkussen of bij het touwtrekken.