Wethouder geeft stand van zaken over Maassluise slachtoffers kinderopvangtoeslagenaffaire

Nieuws
Afbeelding
(Foto: pixabay)

Vanuit het Meldpunt Kinderopvangtoeslagenaffaire hebben totnogtoe 127 Maassluise ouders ondersteuning gehad die nu is afgerond. Momenteel ontvangen nog 43 ouders en vijf kinderen uit Maassluis hulp.

Chrit Wilshaus

Dat staat te lezen in een onlangs verschenen raadsinformatiebrief (RIB) waarin wethouder Sjoerd Kuiper (PvdA) de raad informeert over hoe het nu staat met de kinderopvangtoeslagenaffaire. De gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts heeft namens Maassluis, Vlaardingen en Schiedam het Meldpunt Kinderopvangtoeslagenaffaire opgetuigd om slachtoffers van de kinderopvangtoeslagenaffaire te helpen. 

Hoe groot de omvang van de problemen waren, was bij de start van het meldpunt niet te overzien, aldus het collegelid in zijn brief. ‘Tot en met april dit jaar hebben zich landelijk in totaal 62.297 ouders aangemeld als mogelijk gedupeerde bij de landelijke Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UTH). 227 daarvan kwamen uit Maassluis.’ 

Ouders die menen gedupeerd te zijn als gevolg van de toeslagenaffaire kunnen zich nog tot uiterlijk 31 december dit jaar aanmelden bij de UTH. Zijn hebben dan ook recht op brede ondersteuning vanuit voornoemd meldpunt. Die ondersteuning richt zich op vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en werk. Ouders kunnen volgens Kuiper zelf contact opnemen met het meldpunt of worden door het meldpunt benaderd op basis van ontvangen informatie van de belastingdienst. Gebleken is dat niet alle ouders die slachtoffer zijn geworden van de verkeerde beslissing door de Belastingdienst behoefte hebben aan begeleiding. Zo hadden sommigen geen hulpvragen en/of losten zij hun problemen zelf op. Tot november vorig jaar was de brede ondersteuning die de gemeente kon bieden volgens wethouder Sjoerd Kuiper gericht op de ouders. Maar sinds die datum zijn er ook kinderen en jongeren aan toegevoegd.

Schuldenaanpak

Daarnaast vormt de schuldenaanpak een belangrijk onderdeel van het financieel herstel, benadrukt de portefeuillehouder. ‘Het oplossen daarvan maakt een nieuwe start mogelijk.’ De schuldenaanpak bestaat uit een aantal regelingen. Zoals publieke schulden, private schulden en ouders in een wettelijke schuldsaneringsregeling of buitengerechtelijke schuldregeling. Maassluis heeft als het gaat om publieke schulden 14.768 euro kwijtgescholden. Behalve deze RIB ontvingen raadsleden ook een uitgebreid memo van Stroomopwaarts. Daarin wordt onder meer ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot schulden en op ontwikkelingen op financieel gebied.

Sneeuwbaleffect

De Belastingdienst heeft - na achteraf bleek - onterecht de kinderopvangtoeslag bij een groot aantal ouders teruggevorderd. Hierdoor is deze groep in de problemen gekomen. Moeilijkheden die vaak, als een sneeuwbaleffect, weer voor andere problemen zorgden. Bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting, inkomen, schulden, de opvoeding van kinderen en nazorg. Na het falen van de Belastingdienst kregen de gemeenten vanuit de Rijksoverheid begin 2021 de opdracht en eerste middelen om getroffen ouders te ondersteunen.