Gebrek aan communicatie over situatie met veer steekt college

Nieuws
Voet- en fietsveer Rozenburg-Maassluis.
Voet- en fietsveer Rozenburg-Maassluis. (Foto: CW)

Met een tweetal moties heeft de gemeenteraad het college eerder dit jaar opgeroepen er bij de provincie Zuid-Holland op aan te dringen het veer tussen Rozenburg en Maassluis ter herstellen en de inwoners van beide steden daarover proactief te informeren. 

Chrit Wilshaus

Recent heeft verantwoordelijk portefeuillehouder wethouder Sjef Evers (VVD) de raad met een raadsinformatiebrief (RIB) geïnformeerd hoe het staat met het uitvoeren van beide moties. ‘Inmiddels heeft de provincie het contract met AquaSwets B.V. (onderdeel van Blue Amigo) na het faillissement stopgezet. Daarvoor in de plaats heeft de provincie de veerdienst bij Damen B.V. ondergebracht. Damen zal ook het autoveer weer in bedrijf stellen.’ Wanneer is nu nog onbekend, aldus Evers. Verder is op 23 augustus nogmaals een brief over de perikelen met het veer naar het provinciehuis in Den Haag gestuurd. Daarin spreekt het Maassluise college nogmaals zijn ongenoegen uit over de gang van zaken. Vanaf welke datum het veer voor auto’s weer gaat varen, kan wethouder Evers niet zeggen. Met de RIB beschouwt het college voornoemde moties afgedaan.

Uit de media

In genoemde brief schrijven B en W van Maassluis al eerder formeel zijn zorgen te hebben geuit over de aanpak van het herstellen van de veerverbinding. Maar volgens het college is de situatie sindsdien niet verbeterd en vragen diverse problemen nog steeds om een ‘snelle en doeltreffende oplossing.’ Vooral het gebrek aan communicatie, perspectief en het lange tijd niet beschikbaar zijn van een alternatief is wat het Maassluise college steekt. Verder beklaagt B en W zich over het feit zijn informatie steeds uit de media te hebben moeten halen en bij gebrek aan informatie door de provincie daardoor vragen van raadsleden, inwoners en de pers niet kon beantwoorden. Het college dringt er daarom bij de provincie op aan tijdig geïnformeerd te worden over wat er speelt, ‘voordat de omgeving dat doet’ en om daar afspraken over te maken. ‘Zo kunnen wij onze inwoners beter van dienst zijn.’ Verder wordt gesteld dat het steeds veranderende perspectief voor verwarring en wantrouwen zorgt en dat het geloof ‘dat de veerpont ooit nog gaat varen bij Maassluizers zeer laag is.’

Positieve ontwikkeling

Het college is er overigens van overtuigd dat de provincie haar best doet om de veerverbinding te herstellen. Critici van de provincie twijfelen daar echter aan.

‘Inmiddels vaart er [wel weer] een vervangend fiets- voetveer dat ook toegankelijk is voor mindervaliden reizigers.’ Het college noemt het verder een positieve ontwikkeling dat Damen bereid is de verbinding voort te zetten. Wel hoopt de gemeente dat de provincie van deze kwestie leert. ‘Want zoiets moet in de toekomst worden voorkomen.’ Daarom gaat het college ervan uit dat bij een nieuwe overeenkomst andere afspraken worden gemaakt dan met de vorige exploitant. ‘Verder dient de provincie meer controle te hebben over de verbinding die voor inwoners en bedrijven zo belangrijk is.’ Dat het autoveer al een jaar uit de vaart is, komt volgens B en W niet erg slagvaardig over bij inwoners, gemeenteraden en colleges van B&W, dat het vertrouwen in de overheid niet ten goede komt.