Provincie wordt eigenaar van autoveer Blankenburg

Nieuws
Door de aankoop wordt de provincie eigenaar van autoveer Blankenburg.
Door de aankoop wordt de provincie eigenaar van autoveer Blankenburg. (Foto: Patrick Wanders - archief)

De provincie Zuid-Holland en de curator, die zich ontfermt over het faillissement van AquaSwets Veren B.V., hebben een akkoord bereikt over de overname van autoveer Blankenburg. Met de overname is een bedrag van €214.999,- gemoeid. 

Door de aankoop wordt de provincie eigenaar van de Blankenburg. De aankoop zorgt voor opluchting bij gedeputeerde Jeannette Baljeu. “Er is de afgelopen tijd hard gewerkt aan de technische onderzoeken en aan afstemming met alle betrokken partijen. We zien deze aankoop op dit moment als de beste mogelijke keuze, aangezien er op korte termijn geen andere haalbare oplossingen, zoals een nieuw autoveer, zijn. Ik ben blij dat deze horde is genomen en de focus nu komt te liggen op de benodigde reparaties van het autoveer.”

‘Eerst zien, dan geloven’

Met de aanschaf van de Blankenburg lijkt er weer een stap te zijn gezet richting structurele inzet van een autoveer. Baljeu: “Ik snap heel goed dat de inwoners en overige reizigers nu niet opeens staan te juichen. Zij wachten al heel lang op een oplossing en denken ‘eerst zien, dan geloven’. Maar nu het veer in ons bezit is, kan Damen als de beoogde nieuwe exploitant aan de slag met de benodigde reparaties.” Dat het hele proces al met al erg lang duurt wordt beaamd door de bestuurder. “Laat het duidelijk zijn dat wij als provincie dit probleem ook graag al lang hadden opgelost. Er is door veel mensen keihard gewerkt aan een oplossing. Maar een oplossing is niet eenvoudig gebleken. In de uitvoering zijn we tegen tal van zaken aangelopen, zoals aanbestedingsregels, juridische en financiële aspecten, beschikbaarheid van personeel en betrokkenheid van organisaties met verschillende belangen. Allemaal aspecten die ons niet hebben geholpen om snel tot een oplossing te komen.”

Reparaties

Nadat de Blankenburg is verworven en de betalingen zijn voltooid wordt deze vrijgegeven door scheepswerf De Haas.  Damen zal daarna zo snel mogelijk het schip wegslepen en de reparaties starten. Een door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) erkende technisch deskundige beoordeelt op verzoek van de provincie vervolgens de nut en noodzaak en de kosten van de door Damen voorgestelde reparaties, waarna Damen kan starten met de herstelwerkzaamheden. De inzet van de deskundige beperkt zich niet alleen tot het reparatieproces. Gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst wordt gebruik gemaakt van de expertise van deze deskundige. Jeannette Baljeu: “We doen dit omdat de inschatting is dat de Blankenburg (bouwjaar 1965) gevoelig is voor technische storingen en later mogelijk nog aanvullende reparaties niet uit zijn te sluiten.”

Maasdeltatunnel

De afspraken met Damen lopen tot juli 2025, met twee keer een verlengingsmogelijkheid van een jaar. Dit betekent dat Damen tot deze tijd de veerverbinding tussen Maassluis en Rozenburg verzorgt. Op dit moment met het fiets-voetveer de Jorina en zodra gerepareerd, ook met het autoveer de Blankenburg. Baljeu: “Op korte termijn starten we ook met de voorbereidingen voor een nieuw aanbestedingstraject. In samenwerking met Provinciale Staten, gemeenten Maassluis en Rotterdam en de Dorpsraad van Rozenburg kijken we wat voor een veerverbinding er, na de ingebruikname van de Maasdeltatunnel (voorheen: Blankenburgtunnel), nodig is.