Actiegroep Red Kunst Maassluis: Hoopvol signaal dat deur nog openstaat

Nieuws
Volgende week dinsdag, 27 februari, wordt in het stadhuis een openbare thema-avond georganiseerd over de Collectie 1900.
Volgende week dinsdag, 27 februari, wordt in het stadhuis een openbare thema-avond georganiseerd over de Collectie 1900. (Foto: PR)

Dat het college voorlopig afziet van het van de hand doen van de Collectie 1900, zoals eerst het voornemen was, vinden Marjan Groen en Cees van der Wel van actiegroep Red Kunst Maassluis een positieve ontwikkeling. Maar ze zijn pas helemaal gerust als er zekerheid is dat de kunstcollectie definitief behouden blijft voor Maassluis.

Chrit Wilshaus

In de raadsinformatiebrief (RIB) die vorige week vrijdag werd geopenbaard schrijft wethouder Corine Bronsveld (CDA) dat het college ‘op basis van de inspraakronde’ voorstelt ‘de tijd te nemen om alternatieven te onderzoeken.’ Er kwamen in totaal bijna 300 inspraakreacties binnen, 160 daarvan kwamen uit Maassluis. “De brief van Jolande Withuis, auteur van de biografie van Jeanne Bieruma Oosting (Geen tijd te verliezen, red.) was volgens mij helder: wat het college hier van plan is, kan niet”, aldus Van der Wel. “Uit die levensbeschrijving blijkt overigens dat Jeanne Bieruma Oosting niet lichtvaardig heeft besloten om voor het museum in Maassluis te kiezen wat haar schenkingen betreft. Dat deed ze heel bewust, na een rondgang langs allerlei musea.” Groen: “En professor Jan Teeuwisse, die ruim twintig jaar directeur is geweest van museum Beelden aan Zee in Scheveningen, reageerde namens de Otto B. de Kat Stichting: droom nu eens, je hebt een prachtige collectie in huis!”

Boze brief

Volgens Bronsveld is het contact met de schenkers van de Collectie 1900 ‘de afgelopen jaren enigszins verwaterd.’ Van der Wel wijst erop dat Hans de Vries, een van de zonen van schenker Jacques de Vries, een boze brief aan het college stuurde, waarin hij schreef dat de nabestaanden niet zullen meewerken aan het vervreemden van de geschonken collectie. “Als ik als wethouder zo’n brief zou krijgen, zou ik me rot schrikken en die man bellen om te vragen hoe dat nou zit. Maar ik weet dat de gemeente nog steeds geen contact met hem heeft opgenomen. Dat vind ik wel zorgwekkend en ook niet heel erg netjes.”

Thema-avond

Op dinsdagavond 27 februari wordt een thema-avond gehouden over het (voorlopig) ingetrokken voornemen met de Collectie 1900. Groen daarover: “Mensen die willen, kunnen daar (opnieuw) inspreken. Maar dan moeten ze zich wel vooraf aanmelden bij de griffie.”

Over hoe de gemeente de Collectie 1900 meer kan benutten wil Red Kunst Maassluis zeker meedenken, reageren Groen en Van der Wel desgevraagd. Volgens die laatste zou dat zeker ook te financieren zijn met behulp van cultuurfondsen. “We willen graag vooruit, zeker nu de deur nog openstaat. Dat is een hoopvol signaal.” En Groen vult aan: “Want het gaat om een groep kunstenaars die na de bevrijding de toon heeft gezet in Nederland.

Geheime schat

Volgens Van der Wel zou de Collectie 1900 goed in kaart moeten worden gebracht om nu eens duidelijk te maken wat die behelst. En Groen benadrukt: “Er vallen werelden te ontdekken. Zo was Jeanne een vooraanstaand graficus. Toen ze in Parijs zat heeft ze een hele serie gemaakt over het thema eenzaamheid. Die zou je als gemeente heel goed kunnen betrekken als je iets met dat thema wil doen. De Collectie 1900 is eigenlijk een soort geheime schat en wij mogen hem ontdekken. En waar hij dan terechtkomt: op de Zuiddijk of in Loods M is van secundair belang.” Red Kunst Maassluis is niet tegen de ontwikkeling van Loods M, zo benadrukken de twee om een misverstand uit de weg te ruimen. “Het gaat ons er om dat uniek erfgoed bewaard blijft en ook de generaties die na ons komen ervan mogen genieten.”