Oproep om mee te denken over locatie nieuwe kerncentrales

Nieuws
Afbeelding
(Foto: pixabay)

Het demissionaire kabinet wil naast wind en zon ook inzetten op kernenergie. Energie- en transitieminister Rob Jetten (D66) heeft onlangs in een brief aan de Tweede Kamer geschreven hoe het nu staat met de nog te bouwen kerncentrales. Om te beginnen moet een locatie worden gekozen.

Chrit Wilshaus

De bewindsman heeft al een voorkeur uitgesproken, namelijk Borssele, waar reeds een kerncentrale staat. De wet schrijft echter voor dat naar alle locaties die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen, gekeken moet worden. Maassluis valt af, dat is zeker, maar dichterbij, op de Maasvlakte zou een mogelijkheid kunnen zijn. Afgelopen maandagavond organiseerden de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Infrastructuur en Waterstaat daarom gezamenlijk op www.overkernenergie.nl een online webinar (infosessie) over de projectprocedure nieuwe kerncentrales die op 23 februari van start ging. Tijdens de presentatie konden vragen worden gesteld. Tussen 50 en 60 belangstellenden volgden het webinar dat begon met kort uit te leggen hoe energie met kernenergie verkregen wordt, namelijk door uraniumkernen te splitsen. Met de warmte die daarbij vrijkomt, wordt stoom gemaakt waarmee een turbine kan worden aangedreven. De energie die daarbij ontstaat, wordt vervolgens omgezet in elektriciteit. Momenteel zorgt de kerncentrale in Borssele voor drie procent van onze energiebehoefte (lees: elektriciteitsbehoefte). De verwachting is dat de behoefte aan elektriciteit steeds verder zal toenemen. Bij het webinar werd van een behoefte van tien procent gesproken. Verder werd aangegeven dat kernenergie nagenoeg CO2-neutraal is. Nagenoeg want bij de winning en transport van uranium komt CO2 vrij. Kernenergie was lange tijd onderwerp van discussie tussen voor- en tegenstanders maar lijkt nu minder controversieel te zijn geworden. Hoewel de meningen over deze vorm van energie opwekken nog wel steeds verdeeld zijn. Het huidige demissionaire kabinet wil er in ieder geval in investeren en ook in de Kamer lijkt er een meerderheid voor te zijn. Bij het webinar werd opgemerkt dat kernenergie weinig ruimte inneemt en bovendien een betrouwbare energiebron is omdat deze dag en nacht beschikbaar is.

Procedures

Het bouwen van een kerncentrale duurt zes tot tien jaar. De bestaansduur van een centrale zou tussen 60 en 80 jaar zijn. De bouw van een kerncentrale vergt enkele jaren van voorbereiding. In die periode wordt onder meer gezocht naar een mogelijke locatie, worden een technische haalbaarheidsstudie en een milieueffectrapportage uitgevoerd en komen vergunningverlening, aanbesteding en financiering aan bod. Daarna worden nog verschillende trajecten doorlopen. Zoals een marktconsultatie. Ook moet gekeken worden naar wat het effect is voor de (directe) (leef)omgeving als er ergens een kerncentrale zou komen. Als eerste moet bepaald worden waar de nieuwe kerncentrales gaan komen; iedere locatie die daar redelijkerwijs voor in aanmerking zou kunnen komen, moet volgens de wet worden onderzocht. Want als dat niet gebeurt, is de kans groot dat de Raad van State het ministerie terug zal fluiten. Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat mensen een nieuwe locatie kunnen aandragen. Economische zaken gaat dan beoordelen of die locatie ook aan alle gestelde eisen voldoet. Mensen kunnen op voornoemde site reageren en informatie vinden.

Participatie

Het grootste deel van het webinar was gewijd aan de participatie die van start is gegaan. En die houdt in dat burgers inspraak hebben in waar een kerncentrale gebouwd kan worden. Maar, zo werd duidelijk gemaakt, het gaat er niet zozeer om wat wij van kernenergie vinden, of we er voor of tegen zijn. De Tweede Kamer heeft trouwens nog geen beslissing genomen. Participeren kan nog tot 4 april dit jaar. Verder hopen de betrokken ministeries dat ook jongeren van zich zullen laten horen. Geconstateerd werd dat er onder die bevolkingsgroep nu veel voorstanders zijn van kernenergie.

Naast het begin deze week gehouden webinar gaan er ook nog fysieke informatiebijeenkomsten gehouden worden. Op dinsdag 5 maart in Heinkenszand, woensdag 6 maart in Terneuzen, maandag 18 maart in Oostvoorne en op woensdag 20 maart tenslotte in Vlaardingen. De bijeenkomst in laatstgenoemde plaats wordt van 19:00 - 21:00 gehouden in de Buitenplaats aldaar. De voorkeurslocatie voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales moet halverwege volgend jaar bekend zijn.