Geen toekomst zonder kunst en cultuur

Nieuws
Mieke Kalkman trad in 2021 toe tot de CRM.
Mieke Kalkman trad in 2021 toe tot de CRM. (Foto: KLiK)

Kunst en cultuur in Maassluis bevorderen en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken. Dat is het doel van de Culturele Raad Maassluis. Mieke Kalkman trad in 2021 toe tot de CRM: “Cultuur is een heel breed begrip, maar omvat wel alles wat het leven interessanter maakt.”

Mieke Kalkman vindt het belangrijk om als vrijwilliger iets voor de stad te betekenen en sloot zich aan de bij de Culturele Raad Maassluis.

“Ik vind dat je als vrijwilliger echt maatschappelijk betrokken kunt zijn. Ik ben lid geworden omdat ik het belangrijk vind dat alle inwoners van Maassluis zich betrokken kunnen voelen bij kunst en cultuur in onze stad of in ieder geval de kans krijgen om ermee in aanraking te komen. Cultuur is een heel breed begrip, maar omvat wel alles wat het leven interessanter maakt.”

Jeugd

De Culturele Raad Maassluis richt zich ook op de jeugd in Maassluis, ook een onderwerp dat de vrijwilligster na aan het hart ligt. “We zeggen altijd dat de jeugd de toekomst heeft. Laten we er dan met zijn allen voor zorgen dat het geen toekomst zonder kunst en cultuur wordt.”

Vergadering

Acht keer per jaar komt de CRM bij elkaar in een openbare vergadering. “Dan bespreken we actuele zaken en spreken we met personen uit het culturele veld van Maassluis”, legt Mieke uit. “Daarnaast stellen we elk jaar een werkplan samen waarin staat waar we ons het komende jaar voornamelijk op richten.”

Hoger plan

De cultuurwethouder en beleidsmakers cultuur van de gemeente Maassluis weten de CRM goed te vinden. “We brengen regelmatig, gevraagd of ongevraagd, adviezen uit. Deze worden zeer gewaardeerd door de gemeente. Daarmee zijn we een serieuze gesprekspartner en belangrijk adviesorgaan, waardoor we een verschil kunnen maken.” 

De Culturele Raad werkt bovendien graag samen met culturele verenigingen en instellingen. “Het is mooi als je als raad, in samenwerking met elkaar, iets voor elkaar kan krijgen. Je staat er niet alleen voor. Met elkaar kunnen we cultuur in Maassluis naar een hoger plan tillen.”

De Culturele Raad Maassluis is op zoek naar nieuwe leden en een nieuwe voorzitter en secretaris. Denk je: dat is wel iets voor mij of wil je meer weten? Neem dan contact op met de Culturele Raad via info@crmmaassluis.nl.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met KLiK Vrijwilligers.