Wethouder Bronsveld: Wie wil kan altijd beschikking krijgen

Politiek
Rogplus regelt namens de gemeente de beschikkingen.
Rogplus regelt namens de gemeente de beschikkingen. (Foto: CW)

De keuze die gemaakt is bij het vaststellen van de Verordening Jeugdhulp Maassluis 2023 om beschikkingsarm en volgens wethouder Corine Bronsveld (CDA) “niet beschikkingsvrij te werken” is het middel om het met elkaar vastgestelde doel te bereiken doel dat we met elkaar hebben vastgesteld te bereiken: de jeugdhulp anders vormgeven.

Chrit Wilshaus

Het collegelid zei dat vorige week dinsdagavond in de raad bij de bespreking van de motie van Leefbaar Maessluys en Forum voor Maassluis die verzocht de Verordening Jeugdhulp Maassluis 2023 te wijzigen. (Zie elders in deze krant). Bronsveld benadrukte dat wie een beschikking wil, altijd een beschikking moet kunnen krijgen. “Daar horen wij ook actief op te wijzen en waar het nog iets beter kan, gaan we ook die aanpassingen doen.” Een beschikking is de toestemming van Rogplus (uitvoeringsinstantie namens de gemeente Maassluis) om bepaalde zorg in te zetten.

Minder bureaucratisch

“We zijn dit traject met elkaar ingegaan omdat we de jeugdhulp anders wilden organiseren; we wilden het kind centraal zetten stellen. Maar vooral ook de professional en de ouders van het kind gezamenlijk laten optrekken en om dat mogelijk te maken.” Daarom zijn er volgens Bronsveld bewuste afwegingen en keuzes gemaakt en ging men daarbij niet over één nacht ijs. “Verder wilden we dat er minder bureaucratisch gewerkt gaat worden.” Daarnaast wees de wethouder erop dat de gemeente de voorgenomen wijzigingen in de verordening extern heeft laten toetsen door een advocatenkantoor. De portefeuillehouder herinnerde eraan dat ze bij de commissiebehandeling over de verordening had gezegd dat de ruimte er voor de gemeenteraad was om te kiezen voor beschikkingsarm werken. Bronsveld erkende destijds dat die keuze wel op gespannen voet staat met de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Gesprek

Volgens de wethouder klopt het inderdaad dat niet alle juristen hetzelfde denken over het hanteren van de beschikking. “Dat komt omdat er ruimte wordt geconstateerd door de ene jurist en de andere jurist stelt dat die ruimte er niet is. Wij willen binnen die wetgeving handelen mocht er meer duidelijkheid komen.” Bronsveld stelde de indieners van de motie voor een gesprek te voeren met de adviseurs van de gemeente en zei de motie af te raden. Burgemeester Rensen concludeerde dat de discussie tussen juristen nog wel even door zal gaan. “De VNG zal ongetwijfeld weer met nadere informatie hierover komen op het moment dat de zienswijzen wat helderder zijn”, aldus Rensen.

Niet gebaat

Iris Vrolijks (PvdA) betoogde dat er juridisch verschillend gedacht wordt over de beschikking en dat dus niet iedereen het standpunt van Forum en Leefbaar deelt. Wel gaf ze toe dat de gemeente een zeker risico neemt door voor deze werkwijze te kiezen. “We moeten discussie voorkomen over iets waar juristen het ook niet over eens zijn. Bovendien kan een beschikking aanvragen altijd; voor een kind is een flexibel traject het beste, aldus Vrolijks. Monique Keus (Maassluis Belang) was van mening dat de gemeente binnen de mazen van de wet opereert. “Als kinderen hierdoor sneller geholpen worden, juichen wij dat toe”, zei ze. Bovendien is het overgrote deel van de jeugdigen niet gebaat is bij de motie. Volgens Henrike Heijboer (CDA) is het doel van de beschikking juist om jeugdigen te helpen. En net als Vrolijks wees Heijboer erop dat ouders die dat willen altijd een beschikking kunnen krijgen. Ook Lisette Petronilia (VSP) vond dat verordening in het belang is van het kind. “En dat is voor ons voldoende.” Sandra Vreugdenhil (VVD) sprak soortgelijke woorden. Jesse de Jong (D66) en Raoul Kleijwegt (GroenLinks) gaven eveneens aan geen behoefte te hebben aan de motie. Leefbaar Maessluys en Forum voor Maassluis kregen alleen van Klarie Oosterman (ChristenUnie) steun voor hun motie. Hoe de verordening nu is geregeld belemmert dat volgens haar namelijk de rechtsgang. Overigens zijn er al steden die beschikkingsvrij werken. Zoals Utrecht.

Uiteindelijk zou de motie met vijf stemmen vóór en zeventien stemmen tegen verworpen.