Erespeld voor René van der Hoek

Politiek
Bij zijn afscheid als griffier van Maassluis kreeg René van der Hoek van burgemeester Gregor Rensen de Erespeld van Maassluis.
Bij zijn afscheid als griffier van Maassluis kreeg René van der Hoek van burgemeester Gregor Rensen de Erespeld van Maassluis. (Foto: CW)

“Een goede griffier is goud waard”, “een anker voor de raad”, “dienstbaar” en “het vliegwiel van de lokale democratie.” Er is uiteraard maar één man waar dit allemaal op van toepassing is: griffier René van der Hoek. Dinsdagmiddag namen gemeenteraad, college en de ambtelijke organisatie afscheid van hem in een bijzondere raadsvergadering.

Chrit Wilshaus

Velen waren gekomen om hem uit te zwaaien. Onder de aanwezigen waren onder andere de oud-burgemeesters Koos Karssen en Edo Haan en voormalig gemeentesecretaris Arjan Korthout. Wethouder Sjoerd Kuiper (PvdA) noemde René van der Hoek “een baken van stabiliteit en rust.” “Altijd konden we op je rekenen, dus zien we je niet graag vertrekken.” Ook was de eerste echte griffier van Maassluis volgens het collegelid “loyaal, zonder aanzien des persoons.” Verder herinnerde Kuiper aan de vijf keer dat hij de coalitieonderhandelingen ondersteunde. “Alle informateurs die met jou samenwerkten, waren onder de indruk van hoe je te werk ging want je bent betrouwbaar en precies; zelden hebben ze je op een foutje kunnen betrappen; je opvolger heeft hele grote schoenen te vullen!” Namens het college overhandigde Kuiper René van der Hoek de Roemer van Maassluis.

Mooie stad

VVD-fractievoorzitter Dick Snoeck zei dat René van der Hoek zich als griffier altijd tomeloos heeft ingezet om de raadsfracties te ondersteunen. En, waarschuwde de nestor van de gemeenteraad: “We moeten zijn opvolger niet met René vergelijken, want er is geen tweede René. Je laat een mooie stad achter, waar je je bijdragen aan hebt geleverd.” Namens de raad overhandigde Snoeck een cadeau om na zijn pensionering heerlijk in zijn tuin in te kunnen zitten. Wellicht om te mijmeren over wat dan achter hem ligt? Collega bij de griffie, Brigitte van den Boogerd, benadrukte dat René van der Hoek zich als griffier altijd dienstbaar opstelde en graag raadsleden hielp met het opstellen van moties en amendementen. Maar ook zelf werkte zij en haar collega prettig samen met hem. “Bedankt voor de fijne samenwerking, we zullen je missen!”

Langer

Volgens burgemeester Gregor Rensen heeft René van der Hoek zijn functie niet alleen inhoud gegeven maar ook superieur uitgebouwd. “Samen met jouw griffiemedewerkers was je een onmisbare spil bij de besluitvorming. Je was het vliegwiel van de lokale democratie.” Een goede griffie, aldus Rensen, is goud waard. “Ook voor de burgemeester en de gemeentesecretaris.” Graag had de eerste burger dan ook langer met hem samen willen werken. René van der Hoek was trouwens de eerste met wie de interim-burgemeester kennismaakte, toen hij bijna begon in Maassluis. “Dat was een plezierige kennismaking.” Namens het college overhandigde burgemeester Rensen René van der Hoek de Erespeld van de gemeente Maassluis.