VVD Maassluis vreest schade door Amerikaanse rivierkreeft

Politiek
Afbeelding
(Foto: Pixabay)

De fractie van VVD Maassluis vreest dat exoten zoals de Amerikaanse rivierkreeft schade veroorzaken aan de Maassluise kades, waterkeringen en de kwaliteit van het oppervlaktewater. Aanleiding is een recent nieuwsbericht dat exotische dieren en planten jaarlijks voor miljarden euro’s aan schade veroorzaken.

Door de Europese Commissie zijn op basis van wetenschappelijke rapportages vijf kreeftensoorten geplaatst op de Unielijst van zorgwekkende invasieve uitheemse soorten, maar op dit moment mogen alleen beroepsvissers ‘het rode gevaar’ - lees: de Amerikaanse rivierkreeft - vangen. Verder bestaat de aanpak vooral uit overleg en onderzoek, meldt de VVD

De fractie wil weten áf - en zo ja - wáár er de afgelopen vijf jaar schade is geconstateerd als gevolg van kreeften en of de schade gevaarlijk is voor inwoners als gevolg van wateroverlast, gaten in het wegdek en dergelijke. Ook wil de fractie weten of de rivierkreeften de oorzaak zijn van de blauwalg die roet in het eten gooide voor het evenement Kids aan de Vlieten.

Tot slot vraag de fractie of de gemeente in overleg kan treden met het Hoogheemraadschap Delfland en de landelijke overheid om te bewerkstellingen dat iedereen de rivierkreeften kan vangen, niet alleen vissers.