Zelfs op piekmomenten zouden er parkeerplaatsen over zijn

Politiek
Afbeelding
(Foto: stockphoto)

Momenteel zijn er rondom winkelcentrum Koningshoek en bij metrostation Maassluis-West, het gebied wat de gemeente verder wil ontwikkelen door er nieuwbouw te realiseren, 1251 openbare parkeerplekken beschikbaar. Het plan voorziet in 1079 plekken.

Chrit Wilshaus

Bewoners die in het plangebied wonen, waren dinsdagavond massaal naar het stadhuis gekomen om op de publieke tribune een thema-avond over de parkeerdruk in voornoemd bouwplan bij te wonen. Zij kregen te horen dat er bij het koopcentrum 168 en bij de nabijgelegen metrohalte vier parkeerhavens verdwijnen. Wethouder Sjoerd Kuiper (PvdA) zei aan het begin van de bijeenkomst de zorgen en de vele vragen die de bewoners hebben te begrijpen. Ook sprak hij opnieuw tegen dat er 500 woningen gebouwd gaan worden en dat daar, hoewel dat nu wel in het Participatieplan staat, niet over gesproken kan worden. Het collegelid noemde dat “een ongelukkige zin”, die zal worden aangepast en benadrukte dat “dit het begin is van een uitgebreid proces.”

Klomp beton

Namens Bewonersorganisatie Bouwplannen Koningshoek (BOBK) zei inspreker Ria Vellekoop zich ernstig te verbazen dat dit totnogtoe, ondanks de toezegging van de wethouder in een op 31 januari met hem gehouden gesprek, nog steeds niet is aangepast. En er dus nog steeds niet over aantal en soort woningen kan worden gesproken. Aan het begin van haar bijdrage aan de thema-avond liet Vellekoop weten namens 800 personen te spreken. Die hebben zich sinds de BOBK anderhalve maand geleden van start ging daarbij aangesloten vertelde ze. Het plan zoals het er nu ligt omschreef ze als “vreselijk lelijk” en “onrealistisch” als het doorgaat verandert het gebied volgens Vellekoop “in een grote klomp beton.” Ook plaatste zij vraagtekens bij de door de gemeente gehanteerde parkeernorm van 0,2 per woning. “Dat is één auto per vijf woningen.” Later op de avond werd dit overigens tegengesproken en gezegd dat deze norm niet wordt gehanteerd. Daarnaast benadrukte Vellekoop dat het OV wel voor mobiliteit zorgt maar dat de auto voor de meeste Maassluizers het belangrijkste vervoermiddel blijft “om op hun werk te komen.” Van de raadsleden zei ze te verwachten dat die de bezwaren van de bewoners serieus zullen nemen.

Ruimer

Uit de presentatie op de thema-avond blijkt dat parkeren bij de te bouwen woningen zoveel mogelijk op eigen terrein en zo min mogelijk op straat zal gebeuren. Voorbeelden werden getoond (uit andere steden) hoe dat mogelijk zou kunnen. Benadrukt werd dat het aantal parkeerplaatsen van 1079 is gebaseerd op maximaal 500 woningen. Overigens zouden 1029 genoeg zijn maar wil de gemeente wat ruimer in zijn parkeerjasje zitten. Van de 1079 parkeerplaatsen op maaiveldniveau zijn er 338 bestemd voor bewoners en 116 voor gebruikers en bezoekers van de te bouwen nieuwe sportzaal. Het aantal van 1079 is gebaseerd op parkeeronderzoek. Daarbij is rekening gehouden met de parkeerdruk op verschillende tijdstippen van de dag. Zo is die op zaterdagmiddag bij het winkelcentrum bijvoorbeeld 100 procent maar ’s avonds nul. Benadrukt werd dat er zelfs op de piekmomenten geparkeerd kan worden. Of bewoners nu helemaal gerustgesteld zijn, is de vraag. Zo zei een van de bewoners na afloop de gepresenteerde cijfers verwarrend te vinden.

Over het parkeren rondom winkelcentrum Koningshoek zijn volgens wethouder Kuiper langjarige afspraken gemaakt met het koopcentrum. Hij zei dit in reactie op een vraag van Gary Bouwer (Leefbaar Maessluys). Ook kreeg hij te horen dat het plan zeker nog niet definitief is maar dat is berekend hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn bij een scenario van maximaal 500 woningen. Over parkeren stelden ook andere raadsleden allerlei vragen.