Aantal kinderen dat in armoede moet leven neemt toe

Politiek
Afbeelding
(Foto: pixabay)

De langdurige armoede in Maassluis is toegenomen. Dat blijkt uit het rapport Inzicht in armoede 2023 van het Kenniscentrum MVS (Maassluis, Vlaardingen, Schiedam) dat daar vorig jaar onderzoek naar deed. 

Chrit Wilshaus

Het onderzoek werd medio november vorig jaar gepresenteerd op een thema-avond. Dat schrijft wethouder Sjoerd Kuiper (PvdA) in een begeleidende raadsinformatiebrief (RIB) bij het onderzoek. Volgens het Kenniscentrum is niet precies inzichtelijk te maken wat maatregelen om armoede tegen te gaan en te bestrijden precies voor effect hebben voor mensen met een laag inkomen. Wel benadrukt het collegelid dat het armoede- en schuldenbeleid redelijk effectief lijkt te zijn, aangezien er de laatste jaren meer positieve dan negatieve ontwikkelingen zijn waar te nemen. Zo is het aantal bijstandsuitkeringen en schuldhulptrajecten fors gedaald. ‘Daarnaast vinden veel bijstandsontvangers betaald werk. Maar ook blijft de uitval bij schuldhulpverlening gestaag dalen en leidt vroegsignalering en tot meer hulpacceptatie.’ Daarnaast constateert het Kenniscentrum ook minder positieve ontwikkelingen. Zo blijkt het aandeel huishoudens met een laag inkomen, na een aantal jaren te zijn afgenomen, weer te stijgen. Bovendien neemt ook het aantal kinderen dat in armoede moet leven toe. Ook is de langdurige armoede toegenomen in Maassluis. Onder meer als gevolg van stijgende (energie)prijzen. Bijna 12.000 inwoners in de regio ontvingen de energietoeslag. Ruim de helft van hen was voorheen nog geen cliënt van Stroomopwaarts. Onder die groep zouden zich naar verhouding veel ouderen bevinden maar ook volwassenen jonger dan 65 jaar. Wethouder Kuiper: ‘Daarmee bereiken we dus ook de werkende inwoners met een inkomen lager dan 120 procent van het sociaal minimum.’

Toenemen

Volgens hem gaat het bij de Armoedemonitor wel om een momentopname, waardoor actuele ontwikkelingen, zoals veranderende economische omstandigheden of maatregelen van het Rijk, de bevindingen uit dit onderzoek beïnvloeden. ‘Het CPB (Centraal Plan Bureau) verwacht enerzijds dat de koopkracht van de doorsnee Nederlander zich zal herstellen in 2024 maar anderzijds ook dat het aantal personen dat in armoede leeft zal toenemen. Dat laatste is het gevolg van de hoge inflatie in combinatie met het vervallen van steunmaatregelen. Zoals het energieplafond.’ Voor de groep om wie het in dit onderzoek gaat, ziet de toekomst er dus nog altijd zorgelijk uit. Daarom blijft het van groot belang om de ontwikkelingen voor deze inwoners te volgen en daarop in te spelen, aldus wethouder Kuiper.

Armoedemonitor

Het onderzoek werd door het Kenniscentrum uitgevoerd over een periode die werd gekenmerkt door zowel positieve als negatieve ontwikkelingen. Zoals een bloeiende economie maar ook de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. Vooral die laatste twee zetten een rem op economische ontwikkelingen, weet Kuiper. ‘Om aan te geven hoe voornoemde tegengestelde krachten uitwerken op de armoede in deze regio, werd de Armoedemonitor uitgevoerd. Daarin wordt armoede in Maassluis, Vlaardingen en in Schiedam op twee manieren in kaart gebracht. In de eerste plaats is gekeken naar huishoudens met een laag inkomen en in de tweede plaats zijn gegevens over het gebruik van armoede en schuld en schuldenvoorzieningen geanalyseerd.’ Verder is een beeld gevormd van de effectiviteit van het armoede- en schuldenbeleid aan de hand van cijfers en een reeks evaluatievragen.