Aankoop schoolgebouwen moet geld opleveren

Politiek
Afbeelding
(Foto: pixabay)

Het lijkt op het eerste oog wellicht tegenstrijdig: bezuinigen door iets te kopen. Maar de koop van twee schoolgebouwen moet de gemeente juist geld opleveren.

Chrit Wilshaus

Het besluit om de panden aan te kopen werd genomen bij de behandeling van de Begroting 2020. Het gaat om IKC het Balkon en IKC de Westhoek. Aankoop van de schoolgebouwen levert volgens het college een jaarlijkse bezuiniging van 50.000 euro op. Nu huurt de gemeente de panden nog van Maasdelta. Maar volgens onderwijswethouder Denise Mulder zijn de kosten daarvan fors hoger (door huurindexering) dan de lasten als de gemeente eigenaar zou zijn. Dat de schoolgebouwen nu nog gehuurd worden, komt omdat de gemeente eerst geen geld had om ze te kunnen kopen. Voorwaarde is wel dat de verhuurder de panden moet willen verkopen. Die zou de gemeente inmiddels hebben laten weten dat niet alleen het gedeelte van de gebouwen waar een school in is gevestigd gekocht dienen te worden maar het hele pand. Wat IKC het Balkon betreft, gaat het dan bijvoorbeeld ook om het gedeelte waarin de kinderopvang is gehuisvest. En het gebouw waarin IKC de Westhoek huist, bestaat daarnaast onder meer uit woonappartementen.

Ook moet de waarde van de gebouwen via taxatie nog worden vastgesteld. Maasdelta heeft aangegeven dit te zullen laten doen. Op haar beurt stelt de wethouder het eveneens verstandig te vinden een taxatie te laten uitvoeren door een door de gemeente gevraagde makelaar. ‘Maasdelta accepteert een taxatie door makelaar van onze kant en zal bij verschil van getaxeerde waarde tot een vergelijk willen komen’, aldus het collegelid. In haar procedurevoorstel wijst zij er bovendien op dat eerdergenoemde kinderopvangorganisatie heeft laten weten dat de huidige huursom tot een negatief exploitatie leidt en daarom een verzoek zal worden ingediend bij de gemeente voor huurverlaging. Dat zou kunnen leiden tot minder inkomsten voor de gemeente, waarschuwt de portefeuillehouder.

Voor het pand waar IKC de Westhoek deel van uitmaakt wil de verkopende partij Maasdelta dat voor verkoop eerst een vereniging van eigenaren (VVE) wordt opgericht. Die moet de wederzijdse verplichtingen van beide eigenaren, gemeenten en Maasdelta, vastleggen. Het gaat daarbij ook om financiële verplichtingen voor het onderhoud aan zaken die alle gebruikers aangaat. Zoals daken, gevels, schilderwerk en beheer gebouw. Maasdelta wil volgens het collegelid pas over de voorwaarden daarover praten als het gebouw is aangekocht. Over die VVE bestaan echter nog vele onzekerheden. De gemeente wil daarom pas kopen als er meer duidelijk is.

Koop van de panden brengt volgens Mulder ook risico’s met zich mee. Zoals de risico’s die te maken hebben met de exploitatie als die straks ook voor rekening van de gemeente komt. Het gaat dan bijvoorbeeld om het onderhoud van de gebouwen. Nadat het college heeft ingestemd met het procedurevoorstel zullen verdere stappen worden gezet voor de aankoop van de schoolgebouwen. Als er meer duidelijkheid is over de VVE zal een voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd, aldus de portefeuillehouder.