Roeken blijven de gemoederen bezighouden

Politiek
Afbeelding
(Foto: pixabay)

Roeken en de nesten van de roeken zijn weg dus kunnen de bomen nu zonder problemen gekapt worden en kan begonnen worden met de bouw van de sportzaal aan de Sportzaal. Althans dat is de mening van de voorzitter van de bouwcommissie van Green Eagles in een brief aan de gemeenteraad. 

Chrit Wilshaus

Basketbal wordt ook in Maassluis steeds populairder. ‘Maar om te kunnen basketballen is er in Maassluis een tekort aan geschikte zaalruimte en daarom wordt met toestemming van de NBB (Nederlandse Basketbalbond, red.) in verouderde accommodaties gespeeld.’ Maar dat kan zo niet langer, aldus de briefschrijver die de Maassluise volksvertegenwoordigers daarom oproept eindelijk eens werk te maken van de geplande sportzaal aan de Sportlaan. ‘Ongetwijfeld zijn er talloze legitieme redenen aan te voeren waarom het allemaal zo lang duurt, maar ik vraag de verantwoordelijken om nu, voortvarend de problemen op te lossen en de bouw van de sportzaal aan de Sportlaan te realiseren’, verzucht de bouwcommissievoorzitter van de basketbalvereniging op papier. Dat zou kunnen want roeken zouden het roekenbos verlaten hebben en ook zouden er geen nesten meer zijn. Overigens vindt de voorzitter het onbegrijpelijk dat de oude bomen nog steeds niet gekapt zijn aangezien zij in zeer slechte staat verkeren. ‘Met een volgende fikse storm lopen personen en auto’s op de aangrenzende parkeerplaats het risico getroffen te worden door afgebroken takken.’ Als het aan hem ligt is het dus hoog tijd nu in actie te komen en de bomen te kappen.

Omzeilen

Maar daar denkt Natuurlijk Waterweg-Noord (NWN) van de KNNV, de vereniging voor veldbiologie toch anders over. Deze natuurclub constateert in een persbericht juist dat de roeken weer zijn gearriveerd in het roekenbos, waar sinds 1993 een kolonie van deze vogels nestelt. ‘En hoewel het landelijk niet goed gaat met deze soort groeit deze kolonie juist.’ Realiseren van een sportzaal op de plaats van het roekenbos, de plannen dateren al van 2005, zou volgens de NWN onherroepelijk het einde betekenen van deze enige roekenkolonie van formaat in Zuid-Holland. ‘Omdat de gemeente steeds heeft geprobeerd de wet te omzeilen konden we niet anders dan een rechtszaak starten. Daarom kan er voorlopig geen sportzaal op de plek van deze kolonie komen.’ 

Dit tot frustratie van de gemeente en een sportvereniging, aldus NWM. De natuurclub wijst er verder op dat alle bomen, dus niet alleen waar de roeken huizen, beschermd zijn en daarom in principe niet gekapt mogen worden. ‘Totdat de rechter een uitspraak gedaan heeft mag er geen boom worden gekapt.’ Bovendien wijst de NWN erop dat ‘de gemeente een zorgplicht [heeft] als het gaat om het beschermen van door de wet beschermde dieren.’ Zij roept het college dan ook op deze zorgplicht serieus te nemen. En de gemeenteraad zou moeten toezien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Een rechtelijke uitspraak zal nu eerst meer duidelijkheid moeten brengen. De vogels lijken zich daar ondertussen weinig van aan te trekken.