Behoud van Collectie 1900 weer optie

Politiek
Namens Red Kunst Maassluis sprak Marjan Groen afgelopen dinsdagavond in bij een thema-avond over de Collectie 1900.
Namens Red Kunst Maassluis sprak Marjan Groen afgelopen dinsdagavond in bij een thema-avond over de Collectie 1900. (Foto: CW)

De gemeente wil het afstoten van de Collectie 1900 heroverwegen en kijken naar mogelijke alternatieven. Maar dat Museum Maassluis er afstand van doet, blijft overeind, viel afgelopen dinsdagavond te horen bij een thema-avond over voornoemde kunstcollectie die het museum in bruikleen heeft gekregen van de gemeente. 

Chrit Wilshaus

Of raadsleden en voorstanders van het behoud van de ooit aan Maassluis geschonken kunstcollectie, die laatste groep was trouwens in groten getale aanwezig, veel wijzer zijn geworden van de themabijeenkomst, is nog maar de vraag, zo kon na afloop worden geconcludeerd. Volgens inspreker Marjan Groen van actiegroep Red Kunst Maassluis stapt het college in het inspraakverslag wel heel makkelijk heen over de met de schenkers destijds gemaakte afspraken. “In notariële akten is vastgelegd dat grote delen van de collectie niet vervreemd mogen worden. Rechthebbenden hebben nadrukkelijk aangegeven niet mee te zullen meewerken aan het afstoten van de collectie.” Verder zei ze onder andere dat Red Kunst Maassluis blij is dat het college naar alternatieven wil kijken. “Dat geeft vertrouwen.” De actiegroep wil daar volgens Groen graag over meedenken.

Kansrijke opties

Bij de presentatie over de Collectie 1900 werd gesteld dat ontzamelen negatief klinkt maar eigenlijk een vorm van collectiebeheer is en dat alle musea dit toepassen. “Het doel is altijd het werk zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen”, benadrukte de beleidsmedewerker die de presentatie verzorgde. Zij herhaalde dat het besluit tot ontzamelen lichtzinnig en zonder ruggenspraak met alle betrokkenen is genomen. Daarom is er volgens haar geen sprake van een goed onderbouwd genomen besluit en moet nu gekeken worden naar kansrijke opties. Een pas op de plaats maken en nadenken over alternatieven, hoort daarbij. Maar dat het museum nog eens nadenkt of de collectie misschien toch behouden zou kunnen blijven, behoort blijkbaar niet tot die alternatieven. André Bruijn (GroenLinks-steunraadslid) was van mening dat daar toch nog eens naar gekeken zou moeten worden. Voor het zomerreces moet een raadsinformatiebrief meer duidelijkheid verschaffen over de alternatieven die er zijn met de Collectie 1900.

Alleen intern

Peter Anker (ChristenUnie-steunraadslid) complimenteerde het college dat het op zijn schreden is teruggekeerd. Dat komt volgens hem niet vaak voor. Zijn opmerking dat de gemeente graag goed op de collectie wil blijven passen, leverde hem een applaus op vanaf de publieke tribune. Ook Huub Paalvast (VSP-steunraadslid) zei blij te zijn dat de gemeente zijn besluit heroverweegt. Op haar vraag of de gemeente voorafgaand aan het voornemen de collectie de ontzamelen ook extern juridisch advies heeft gevraagd, kreeg Demet Ebben (Leefbaar Maessluys-steunraadslid) te horen dat er alleen intern juridisch advies was ingewonnen. Daarnaast bleef haar vraag of een brief, geschreven door een nazaat van een schenker beantwoord is, onbeantwoord. Hans de Bruin (PvdA-steunraadslid) was van mening dat het goed is dat mensen zich druk gaan maken over de collectie en wat daar mee moet gebeuren. Volgens Henrike Heijboer (CDA) gaat het om een “langlopend en ingewikkeld project” en is het zaak om te kijken waar de collectie het beste tot zijn recht kan komen. “En als wij er niks mee kunnen, moet dat ook duidelijk zijn.”