75-jarige Lely heeft droom voor toekomstige boer

Zakelijk
Lely CEO André van Troost vertelde zijn internationale gehoor wat Lely voor ogen staat op landbouwgebied in 2035.
Lely CEO André van Troost vertelde zijn internationale gehoor wat Lely voor ogen staat op landbouwgebied in 2035. (Foto: CW)

“Ik denk dat de grootste uitdaging is: mensen krijgen en vinden die graag met techniek bezig willen zijn. Dat is knap lastig want techniek is niet meer zo sexy.” Volgens Lely CEO André van Troost lukt het werven van engineers nu nog wel maar in de toekomst zal dat volgens hem lastiger worden, aangezien steeds minder jongeren voor techniek kiezen.

Chrit Wilshaus

Wat hij daaraan denkt te gaan doen? “Hard rekruteren. Maar we vissen wel in dezelfde vijver als bedrijven als Philips en ASML. Die laatste onderneming heeft de komende jaren tienduizend engineers nodig.” Lely, de landbouwmultinational die dinsdag zijn 75e verjaardag vierde telt momenteel wereldwijd ruim 2300 werknemers. Op de hoofdvestiging in Maassluis werken op dit moment meer dan 700 mensen. Daarmee is het bedrijf trouwens ook de grootste werkgever van de stad.

Verstandig omgaan

Het jubileum werd gevierd met een dag vullend programma. Volgens de vooraf verstrekte informatie zou er niet alleen worden teruggeblikt maar vooral ook naar de toekomst worden gekeken. Dat laatste gebeurde zeker maar voor de geschiedenis van de onderneming was, terecht overigens, ook ruimschoots aandacht. Onder meer cinematografisch. Een groeiende wereldbevolking, aldus het bedrijf, vraagt om verstandig omgaan met de voedselproductie. Volgens voorzichtige schattingen zou de vraag naar voedsel de komende dertig jaar met maar liefst zeventig procent toenemen. Veel groeperingen vinden dat de voedselproductie anders, milieuvriendelijker, moet gebeuren.

Uit elkaar groeien

Mensen willen steeds meer weten waar hun voedsel vandaan komt en wat de gevolgen van de productie daarvan voor het milieu zijn, vertelde Van Troost een gemêleerd internationaal gezelschap. De voertaal daarbij was Engels. Wie die taal niet machtig was, kon de voordracht via tolken door een koptelefoon volgen. De Lely CEO constateerde dat boeren en consumenten steeds verder uit elkaar groeien en dat boeren, onder meer door veranderende en strengere (milieu)regelgeving, steeds meer onder druk komen te staan. “Daarbij komt dat consumenten een lage prijs voor hun voedsel willen betalen maar tegelijkertijd vinden dat de productie van hun voedsel niet ten koste van het milieu mag gaan.” Toch denkt Van Troost dat er kansen zijn voor de toekomst maar dan moeten die wel worden benut.

Verminderen, tegengaan, verbeteren

Lely denkt daar een belangrijke (voortrekkers)rol bij te kunnen spelen. “Wij hebben een droom over landbouwbedrijven in de toekomst”, aldus Van Troost. Volgens hem bestaat die toekomstdroom onder meer uit het verkleinen van het effect van de melkveehouderij op het milieu. Niet alleen door de stikstofemissie te verminderen maar ook door het tegengaan van methaanuitstoot, het verbeteren van de kwaliteit van water en bodem en het stimuleren en bevorderen van biodiversiteit. Andere aandachtspunten die Van Troost noemde waren: winstgevendheid van boeren vergroten, dierenwelzijn verbeteren en duurzame productie van zuivelproducten. Wat die winstgevendheid betreft leeft de helft van de agrariërs in Nederland volgens Van Troost momenteel onder de armoedegrens.

Over Lely  

Lely, opgericht in 1948, zegt zich op een duurzame, winstgevende en aangename toekomst voor de agrarische sector te richten. Bij het bedrijf draait alles om de koe. Zo ontwikkelde Lely melkrobots en datasystemen die het dierenwelzijn, de flexibiliteit en productie op het melkveebedrijf zouden verhogen. Wereldwijd is het bedrijf al dertig jaar leidend als het gaat om de verkoop en service van geautomatiseerde systemen aan opeenvolgende generaties melkveehouders. Lely Groep is momenteel actief in meer dan vijftig landen.