Het wachten is nog op een slimme spiegel

Zorg
Sprekers bij de door Samen Digitaal Wijzer vorige week woensdagmiddag georganiseerde bijeenkomst waren onder andere de wethouders Corine Bronsveld (CDA) en Sjoerd Kuiper (PvdA) en - zittend - Sjaak Sprong.
Sprekers bij de door Samen Digitaal Wijzer vorige week woensdagmiddag georganiseerde bijeenkomst waren onder andere de wethouders Corine Bronsveld (CDA) en Sjoerd Kuiper (PvdA) en - zittend - Sjaak Sprong. (Foto: CW)

Wie er al een slim horloge heeft, vraagt Sjaak Sprong en kijkt de theaterzaal van Koningshof in. Zelf heeft hij er eentje en is daar erg enthousiast over. Digitale toepassingen kunnen volgens hem helpen bij gezond(er) ouder worden.

Chrit Wilshaus

Want dat is waar het vorige week woensdagmiddag bij de bijeenkomst, georganiseerd door Samen Digitaal Wijzer (voorheen Seniorencomputerclub Maassluis), vooral over ging. In juli vorig jaar lanceerde minister Conny Helder het programma WOZO. Dat staat voor Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen. Senioren van nu, en waarschijnlijk ook die van morgen, willen de regie over hun leven (be)houden. En als ze zorg nodig (gaan) hebben, willen ze niet dat die hun leven gaat bepalen; het liefst moet de zorg ondersteunend zijn, zodat ouderen kunnen blijven doen wat ze graag doen. Maar vooral willen mensen zelfredzaam blijven. Minister Helder zocht het allemaal voor ons uit. Volgens Sprong zijn ouderen veel waardevoller dan ze zelf denken. Bijvoorbeeld als het gaat om preventie en gezond leven. “Het doel van preventie is dat ouderen gezond blijven.” Digitale hebbedingetjes kunnen daarbij helpen. Zoals dus een slim horloge. Dat weet niet alleen hoe laat het is maar kan de gebruiker ook laten weten hoe het staat met hartslag en bloeddruk zijn, hoe het gesteld is met het slaapritme en hoeveel stappen je gezet hebt.

Smartphone

Behalve horloges worden ook weegschalen slimmer. Zo vertelt Sprong dat er intelligente weegschalen zijn die behalve je gewicht, wat confronterend kan zijn, ook je vetpercentage kan aangeven. Voor mensen met een visuele beperking bestaan er trouwens sprekende horloges en weegschalen. Wellicht ook intelligente? Met hoortoestellen gaat ook meer kunnen. De exemplaren die al slimmer zijn, zijn volgens Sprong wel nog prijzig. Zo rond de 2000 euro. Valdetectie is een van die intelligente functies. Bij een val geeft het hoortoestel dat door aan een daaraan gekoppelde smartphone, waardoor bijvoorbeeld de thuiszorgorganisatie wordt gewaarschuwd. En wat te denken van met iemand kunnen praten van wie je de taal niet machtig bent? Via een koppeling met een app moet dat mogelijk worden, legt Sprong uit. De slimme tandenborstel blijkt veel meer dan alleen te kunnen poetsen. Iemand in de zaal reageert op dit nieuws met te zeggen: “Je hoeft eigenlijk helemaal niets meer zelf te doen!”, Een slimme spiegel is er, voor zover bekend, nog niet. Zo’n spiegel die bijvoorbeeld zegt: “Ik zou eens gaan wandelen of heb je al eens aan een abonnement op de sportschool gedacht?” Voorlopig, aldus Sprong, moeten we dat nog zelf tegen ons spiegelbeeld zeggen. Voor de meeste toepassingen die Sprong noemde, is een smartphone onontbeerlijk. Maar (nog) niet alle senioren hebben een slimme telefoon. “Ik denk”, aldus Sprong, “dat over een paar jaar niemand meer zonder smartphone kan!”


Bezoekers van de vorige week woensdag in Theater Koningshof georganiseerde bijeenkomst van Samen Digitaal Wijzer. - CW

Overgewicht

De wethouders Corine Bronsveld (CDA) en Sjoerd Kuiper (PvdA) openden de thema-middag. Bronsveld vertelt dat Maassluis sneller vergrijst dan Vlaardingen en Schiedam en dat de zorg daardoor onder druk staat. “Dat uit zich in oplopende wachtlijsten.” (Weinig) bewegen en laaggeletterdheid heeft volgens het collegelid ook invloed op gezondheid. In MVS-verband blijkt dat in deze steden minder wordt bewogen dan in de rest van Nederland en dat hier ook meer sprake is van overgewicht. Verder wordt er meer gerookt en is vooral in Schiedam het aantal laaggeletterden hoog. “De meeste mensen leven zonder zorg, zijn gezond en actief. Maar op latere leeftijd kan er een zorgvraag ontstaan.” En dan vertelt de portefeuillehouder dat in het coalitieakkoord is afgesproken om zorg dichtbij te laten toenemen om zorg met verblijf, dus bijvoorbeeld binnen de muren van een verpleeghuis, te verminderen. Dit komt ook terug in de woonzorgvisie.

Vlootschouwer

Volgens wethouder Kuiper hebben we elkaar nodig om samen oud te worden. “Maassluis is een kleine stad qua oppervlakte maar een middelgrote wat betreft het aantal inwoners. We bouwen voort op wat mensen voor ons hebben gedaan”, beklemtoont Kuiper, die verder onder andere ingaat op de drie woonzorgzones die Maassluis kent, verspreidt over de stad. Een voorbeeld daarvan is Oud Sluys, die het daar schuin tegenovergelegen seniorencomplex de Vliet verving. Andere voorbeelden die de wethouder noemt zijn de Vloot en het onlangs gereedgekomen appartementengebouw de Vlootschouwer voor 55-plussers. In de plint van het gebouw komt na de zomer de nabijgelegen polikliniek van Francis Vlietland. Maar ook apotheek Furieade verhuist naar het nieuwe onderkomen. Tot slot wijst hij op ontwikkelingen in de Burgemeesterswijk die te maken hebben met de afronding van de herstructurering van dit stadsdeel.

Deelnemers aan de informatiemiddag worden verder nog geïnformeerd over Digivitaler, een programma om zelf gezondheidszaken te regelen via het wereldwijde web en over hoe digitale controle en monitoring werkt.