Steun Stichting Ouderennetwerk West-Friesland

Algemeen
Wim Schuijlenburg (l), Evelyn Mulder en Willem Bakker.
Wim Schuijlenburg (l), Evelyn Mulder en Willem Bakker. (Foto: Theo Annes)

REGIO - Willem Bakker uit Westwoud, Wim Schuijlenburg uit Ursem en Evelyn Mulder uit Midwoud ondertekenden 9 juli de akte voor stichting Ouderennetwerk West-Friesland Na jaren is eindelijk hun inzet beloond.

De missie van de stichting is het verbeteren van de kwaliteit van leven voor ouderen en hun naasten op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
Door korte lijnen te creëren met gemeenten, verzekeraars, zorg- en welzijnsorganisaties en wooncorporaties kan sneller worden gereageerd.

Koppeling

Eén van de speerpunten is het Landelijk Pact voor de Ouderenzorg te koppelen aan het Pact van West-Friesland. De thema’s eenzaamheid, goede zorg en ondersteuning thuis en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg hebben hierbij de aandacht. Ook het ontwikkelen van regionaal ouderenbeleid en de oprichting van een expertisecentrum ouderenzorg staan op de agenda.

Project

Wim, Willem en Evelyn: "tijdens het Nationaal Programma Ouderenzorg (2009-2012) werd het Geriatrisch Netwerk West-Friesland opgericht. In dit netwerk werkten ouderen samen met zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en verzekeraars om de ouderenzorg te verbeteren. Na de projectperiode kwam er helaas een einde aan het Geriatrisch Netwerk. De ouderen bleven zich echter inzetten voor het voortbestaan van het ouderenpanel, want zij wilden blijven participeren in de regio."

Weinig actie

In de jaren die erop volgden kwam eruit de gemeenten heel weinig actie. "We hielden op 8 oktober 2018 een bijeenkomst in de raadzaal van de gemeente Hoorn. Wij wilden polsen in hoeverre ouderen behoefte hebben aan een ouderennetwerk. Een grote meerderheid gaf aan dat die behoefte er wel degelijk is. We werden gelijk door een beleidsmedewerker uitgenodigd om de plannen toe te lichten in het Madivosa (wethoudersoverleg). Het is nu bijna twee jaar later jaar later en dat gesprek heeft nog steeds niet plaatsgevonden. We komen met serieuze zaken. Dan kan het toch niet het coronavirus zijn die de stroperigheid van de gemeenten verklaart?"

Muren

Ook Willem Bakker, beter bekend als 'Steuntje in de rug voor onze ouderen', zet zich al jaren in voor ouderen. Hij liep tegen muren op bij verschillende instanties. "Dus het bundelen van onze krachten lag voor de hand. Stichting Ouderennetwerk West-Friesland wil erkend worden door de zeven West-Friese gemeenten. De ouderen willen gesprekspartner zijn voor alle partijen in de regio."

Nieuwe initiatieven

Het overzicht van wat er zoal in de regio speelt bij ouderen ontbreekt. "Het kost veel tijd en geld als iedereen steeds opnieuw het wiel gaat uitvinden. Bij nieuwe initiatieven lopen we tegen verschillende regels en belangen aan. Het is erg lastig om dan als eenling meerdere partijen om de tafel te krijgen. Door de ouderen te organiseren in een stichting hopen we sneller stappen te maken. Dit keer willen wij dus ook de woningcorporaties erbij betrekken in verband met nieuwe woonvormen."

Advies

De stichting voorziet via Gonny de Vries de landelijke Raad van Ouderen van advies voor de gesprekken met minister Hugo de Jonge van VWS. "" We werken tevens samen met het Ben Sajet Centrum in Amsterdam omtrent onderzoek en opleiding. De leden hebben inmiddels advies gegeven aan de commissie Wouter Bos en de Denkkamer van Actiz omtrent nieuwe woonvormen en met gemeente Opmeer kijken we samen naar het realiseren van een woonvorm die als voorbeeld kan dienen voor het hele land."

Stichting steunen

Belangstellenden die zich willen aansluiten bij de stichting en/of deze willen ondersteunen kunnen contact opnemen via ouderennetwerkwf@gmail.com. Stichting Ouderennetwerk West-Friesland is ook te vinden op Facebook.