Grote opkomst inloopbijeenkomsten Hauwert en Wervershoof

Algemeen
Belangstellenden werden geïnformeerd over de nieuwbouwplannen.
Belangstellenden werden geïnformeerd over de nieuwbouwplannen. ((Foto: gemeente Medemblik))

In sportpark De Westrand werd dinsdag 15 februari informatie gegeven over het nieuwe woningbouwproject aan de Slotlaan in Wervershoof. Zo’n tweehonderd geïnteresseerden, onder wie een groot deel jongeren en twintigers, waren aanwezig. 

De gemeente Medemblik, woningcorporatie Het Grootslag en de Dorpsraad Wervershoof zijn bezig met het ontwikkelen van een woningbouwplan met 31 woningen aan de Slotlaan in Wervershoof. Dit is de voormalige locatie van tennisvereniging De Kaag. Het gaat om een plan met 18 koopwoningen en 13 huurwoningen.

Uitgangspunt is om het plan voor de koopwoningen samen (in collectief particulier opdrachtgeverschap) met de aspirant kopers te ontwikkelen en realiseren. Op deze wijze krijgen de eigenaar bewoners maximale invloed op de indeling, de kwaliteit en het ontwerp van de eigen woningen. Ruim zeventig bewoners gaven zich op als belangstellende voor het project. Het gaat vooral om mensen uit Wervershoof.

Bram Visser van de dorpsraad is niet verbaasd over deze grote belangstelling. Volgens hem is er veel vraag naar woningen. Gezien belangstelling voor en het enthousiasme over het plan hoopt hij dat het plan snel uitgewerkt en gestart wordt met de bouw.

Wethouder Andrea van Langen sprak veel mensen over hun wens een woning te kopen of huren. “Er zijn heel veel (jonge) woningzoekenden in Wervershoof. Dat heb ik al eerder ervaren tijdens een informatiebijeenkomst over het Zeehoekterrein. We doen ons best vanaf nu de vaart in het proces te houden en voldoende betaalbaar te bouwen, zodat we deze mensen allemaal een toekomst kunnen bieden in het dorp. Lukt het niet hier dan komen er wellicht nieuwe kansen bij toekomstige plannen zoals De Zeehoek en De Tegel”.

Uit de groep belangstellenden wordt op basis van loting de groep aspirant kopers geselecteerd. Vervolgens wordt deze groep betrokken bij de verdere planuitwerking en realisatie.

Verbeterd plan voor woningbouw Hauwert

In Hauwert werd dinsdag 15 februari een informatieavond gehouden over de nieuwbouwplannen. Het gaat om elf woningen: een vrijstaande,mtwee twee-onder-een-kap en drie betaalbare rijwoningen en vijf starterswoningen in een rij. De eerdere locatie Hauwert/Heemraad Witweg (land van veehouder Ruijter) kon op te weinig draagvlak rekenen bij de omgeving. Dat werd duidelijk op een eerdere informatiebijeenkomst. Dit plan was tegenover café De Werf gesitueerd en kan in de toekomst overlast opleveren. Na goede gesprekken met de uitbater van het café, de dorpsraad, de ontwikkelaar en de gemeente is voor de ontwikkeling op de Tuinstraat gekozen, op de eerdere locatie blijft nog één markante woning over met een groot voor-en achtererf.

Nu er draagvlak is voor het plan, wordt er snel gestart met het vervolg, namelijk het maken van een stedenbouwkundig plan en het opstarten van de bestemmingsplanprocedure. Meer weten over het project of de bijeenkomst gemist? Neem contact op via info@matrixweb.nl 

De plannen liggen klaar.
Wethouder Andrea van Langen in gesprek met inwoners.