Plan aanpak vreugdevuur veilig te maken in Opperdoes

Algemeen
Vreugdevuur is niet meer toegestaan in huidige vorm in Opperdoes.
Vreugdevuur is niet meer toegestaan in huidige vorm in Opperdoes. (Foto: Quang Nguyen Vinh)

De gemeente Medemblik staat een vreugdevuur, zoals deze nu jaarlijks plaatsvindt in Opperdoes, niet meer toe. Dat is de conclusie uit de gezamenlijke evaluatie van de gemeente, brandweer en politie. Burgemeester Dennis Straat: “Als je kijkt naar het verloop, kun je maar één conclusie trekken: dit is niet verantwoord.”

Het houden van het vreugdevuur is een jarenlange traditie dat door de gemeente werd gedoogd. De afgelopen jaren bleek het handhaven van de openbare orde en (brand)veiligheid een probleem. Afspraken werden niet nagekomen met alle risico’s van dien. Ook deze keer vonden verschillende incidenten plaats: het afsteken van illegaal vuurwerk, het veroorzaken van een (brand)gevaarlijke situatie door een tractor dicht op het vreugdevuur te plaatsen, het niet opvolgen van aanwijzingen van politie en provocerend gedrag jegens politie door bezoekers van het vreugdevuur. Het toppunt was het uitbranden van een caravan op het moment dat gemeente en politie waren vertrokken.

Straat: “Natuurlijk wil ik graag meegaan in de tradities die er zijn in onze dorpen. Na twee coronajaren troffen we samen met de politie en brandweer maatregelen om het vreugdevuur dit jaar op een veilige manier opnieuw te faciliteren. We trekken helaas een harde conclusie: het lukte niet om dit probleemloos te laten verlopen. De incidenten die plaatsvonden zijn onacceptabel. Om dit te voorkomen staan we een vreugdevuur in de huidige vorm niet meer toe.”

In de komende maanden wordt gewerkt aan een integraal plan van aanpak om vervolgens de wensen van de dorpsbewoners beter in beeld te krijgen en onderzoeken welke veilige alternatieven er zijn.