Archeoglossy Schatrijk van Westfriese gemeenten

Algemeen
Afvaardiging gemeenten met uitgereikte Schatrijk. V.l.n.r. Yvette Burnier (Steunpunt Monumenten en Archeologie), wethouders Lilian Peters, Simco Kruijer, Marian van Kampen, Jeroen Broeders, gedeputeerde Cultuur provincie Noord-Holland Rosan Kocken, wethouder Thijs Visser, Carla Soonius, wethouder Annette Groot), burgemeester Eduard van Zuijlen.
Afvaardiging gemeenten met uitgereikte Schatrijk. V.l.n.r. Yvette Burnier (Steunpunt Monumenten en Archeologie), wethouders Lilian Peters, Simco Kruijer, Marian van Kampen, Jeroen Broeders, gedeputeerde Cultuur provincie Noord-Holland Rosan Kocken, wethouder Thijs Visser, Carla Soonius, wethouder Annette Groot), burgemeester Eduard van Zuijlen. (Foto: André Russcher)

In kasteel Radboud in Medemblik werd donderdag 23 maart de nieuwe archeoglossy Schatrijk gepresenteerd. Dit is een uitgave van Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland.

In deze editie staat archeologiegebied Westfriesland in de spotlights. De Westfriese Omringdijk, het landschap en het bijzondere ondergrondse erfgoed vormen samen een uniek verhaal dat inspireert en fascineert. Het gebied is het grootste door de provincie Noord-Holland uitgeroepen archeologiegebied. 

Archeologiegebied Westfriesland strekt zich uit over maar liefst elf gemeenten, maar wordt begrensd door de Westfriese Omringdijk. De gemeenten Hoorn, Drechterland, Stede Broec, Enkhuizen, Medemblik, Opmeer, Hollands Kroon, Schagen, Alkmaar, Dijk en Waard en Koggenland maken daarom geheel of gedeeltelijk deel uit van het archeologiegebied. Binnen deze Westfriese Omringdijk zijn vele archeologische vindplaatsen en vondsten van (inter-)nationaal belang behouden gebleven. Onder het groene agrarische landschap van Westfriesland ligt een bodemarchief verborgen dat uniek is. De vele archeologische vindplaatsen van hoge kwaliteit uit de steentijd en bronstijd, het ontgonnen veengebied, de Westfriese Omringdijk en de steden langs de Zuiderzee zijn fenomenen om trots op te zijn. 

Uitreiking

De uitreiking van de eerste exemplaren door Rosan Kocken, gedeputeerde Cultuur van provincie Noord-Holland vond plaats op 23 maart in kasteel Radboud in Medemblik. Rob van Eerden (provincie Noord-Holland), Wouter Roessingh (ADC Archeoprojecten) en Michiel Bartels (Archeologie West-Friesland) presenteerden enkele hoogtepunten uit de Westfriese archeologie. Wethouder Lilian Peters (gemeente Hollands Kroon), wethouder Simco Kruijer (gemeente Schagen), wethouder Marian van Kampen (gemeente Koggenland), wethouder Jeroen Broeders (gemeente Medemblik), wethouder Thijs Visser (gemeente Stede Broec), Carla Soonius (regioarcheoloog namens gemeente Hoorn), wethouder Annette Groot (gemeente Dijk en Waard), burgemeester Eduard van Zuijlen (gemeente Enkhuizen) namen de eerste exemplaren in ontvangst.

In archeoglossy Schatrijk worden de provinciale archeologiegebieden onder de aandacht gebracht. Het magazine dient als inspiratiebron bij ontwikkelingen in de omgeving in de gemeenten, bij kunstwerken en educatie. Archeologie en erfgoed bieden mooie kansen voor het versterken van de identiteit en bekendheid van gemeenten, en daarom wil de provincie Noord-Holland het gebruik daarvan stimuleren.

Schatrijk West-Friesland is te lezen op https://www.steunpunterfgoednh.nl/themas/archeologie/archeoglossy/

Topvondst schittert op kaft SCHATRIJK West-Friesland
De bronsschat uit Medemblik, in SCHATRIJK West-Friesland
Archeologie voor iedereen, in SCHATRIJK West-Friesland
Schagen aan het begin van de jaartelling, in SCHATRIJK West-Friesland