Twisca wil stukje historische waterloop bij Gangwerf behouden

Nieuws
Jos Klaver (r), Peter Verboom en zijn zoon Alexander bij de oude waterloop.
Jos Klaver (r), Peter Verboom en zijn zoon Alexander bij de oude waterloop. (Foto: Robert Gieling)

Peter Verboom uit Twisk is voorzitter van de stichting Twisca. De stichting heeft onder andere als doel om de historische verhalen, beelden en waarden van het Westfriese pittoreske dorp te bewaren. Zo ook een slootje ter hoogte van Gangwerf 1. Het betreft een zeer oud stukje waterloop (nog van voor de ontginning van circa 800-1.000 na Christus) in het buitengebied van Twisk. Het is het laatste stukje van een natuurlijk gevormd veenriviertje, die ooit door het veen van Benningbroek langs de Bennemeer naar de Zuiderzee liep. “En dat moet behouden blijven”, vindt Peter namens de stichting, samen met medestander Jos Klaver uit Twisk.

Hoog Heemraadschap Noorder Kwartier (HHNK) verleende toestemming voor het verbreden van de oude meanderende waterloop ter compensatie van het dempen van een sloot. “Maar daarmee wordt zowel de vorm van het enige restant van deze zeer oude rivier zeer ernstig aangetast, alsmede de vorm van de oude meerwal, die ook staat aangegeven op landschappelijke kaarten. Er is notabene jaren geleden door onder meer LTO Noord, de Nederlandse organisatie die de belangen van de agrarische sector en betrokken boeren, tuinders en ondernemers in Noord-Nederland behartigt, een informatiebord geplaatst, die verhaald over de historie van de waterloop en de vorming van de Bennemeer. Gelukkig zijn de werkzaamheden nog niet begonnen. Het gebiedje wordt overigens ook genoemd in het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Medemblik en heeft daarmee ook de bestemming als aardkundig monument, omdat het de oude meerwal van de Bennemeer betreft. Dat is bij het aanvragen en toekennen van de vergunning blijkbaar over het hoofd gezien.”

Gesprek met gemeente

Twisca heeft zowel bij HHNK als bij de gemeente Medemblik bezwaar gemaakt tegen het besluit vanwege zowel waterstaatkundige alsook cultuurhistorische gronden. Peter: “Waar we bang voor zijn, is een formalistische houding van HHNK en gemeente. Dit hebben we namelijk al eerder meegemaakt in 2016/2017 met het dempen van de oude Molensloot in de Bennemeer. Daarover heeft HHNK nadien verklaard de gang van zaken achteraf zeer te betreuren. Het zal ons toch niet gebeuren dat er opnieuw een stukje heel oude landschappelijk historie verloren dreigt te gaan in Twisk?”

Bezwaar

Het bezwaar van Twisca is niet gelegen in het dempen van de sloot dwars door het land van de eigenaar, die daar een moderne bedrijfsvoering heeft. Het gaat op de manier waarop compensatie water wordt aangelegd, waardoor unieke en heel oude landschappelijke elementen worden aangetast, wat bovendien niet op hetzelfde waterpeil ligt als de te dempen sloot. “We hopen dat we samen met de gemeente en HHNK te voorkomen dat we opnieuw achteraf allemaal spijt hebben. Er is met wat creativiteit en goede wil van alle partijen vast te komen tot een andere vorm van compensatie.”

Op tijd indienen

Toen de stichting één dag voor het verlopen van de bezwaartermijn (23 mei jl) contact opnam met HHNK was de vergunningverlening niet vindbaar in de systemen van het HHNK, terwijl die op 11 april al was verleend. Nadat het besluit is genomen, kan men binnen zes weken bezwaar maken. Maar de aanvraag was ook niet doorgekomen via het abonnement op de berichtenservice van www.overheid.nl. Het bestuur houdt die altijd goed in de gaten. Twisca hoopt de mogelijke plannen van het vergraven van de oude slingerende waterloop toch nog te stoppen. “De mogelijkheid om op tijd een bezwaar in te dienen is ons ontnomen, doordat HHNK niet de juiste informatie verstrekte. Navraag bij de gemeente Medemblik de dagen erna leerde ons dat wij die maandag niet juist zijn voorgelicht. Waren wij die dag correct door HHNK geïnformeerd, dan hadden wij op die dag tijdig ons bezwaar ingediend.”

Gunnen

Stichting Twisca hoopt dat de alsnog ingediende bezwaarschriften door HHNK en gemeente Medemblik in behandeling worden genomen. HHNK heeft aangegeven snel contact op te nemen met Twisca, om te onderzoeken of er een oplossing kan worden gevonden, voordat ze het bezwaarschrift formeel in behandeling wordt genomen.  ”We maken uiterlijk voor 2 juni onze aanvullende bezwaargronden kenbaar en hopen op een positieve afloop. Maar de tijd dringt. Dit resterende stukje veenrivier heeft een kenmerkende, unieke meanderende vorm. Na het verdwijnen van de Molensloot zou het vergraven van deze oude waterloop wederom een ernstige aantasting zijn van de zichtbare historie in het lokale landschap”, besluit Peter.

Het informatiebord.
De slingerende veenloop aan de bovenzijde van het lichtgekleurde stuk land. De te dempen sloot in het midden. Aan de onderzijde de Bennemeersloot.