Bestuur en management Sportbedrijf Medemblik bekend

Nieuws
Jos Oostenbrink, voorheen voorzitter van De Zeehoek, is nu voorzitter van Sportbedrijf Medemblik.
Jos Oostenbrink, voorheen voorzitter van De Zeehoek, is nu voorzitter van Sportbedrijf Medemblik. (Foto: archief Rodi Media)

Sportbedrijf Medemblik neemt per 1 november het beheer en de exploitatie over van vijf gemeentelijke accommodaties: de Bloesem (Wognum), de Muiter (Medemblik), de Klamp (Andijk), de Munt (Medemblik) en de Krimper (Andijk). 

Na een sollicitatieprocedure heeft de selectiecommissie drie bestuurders voorgedragen voor het Sportbedrijf. Op 19 september is dit driekoppige bestuur benoemd door wethouder Harry Nederpelt, die namens de gemeente gemandateerd aandeelhouder van het Sportbedrijf is. Binnenkort wordt er door het Sportbedrijf met alle (vaste) gebruikers van de vijf genoemde accommodaties een kennismakingsbijeenkomst worden ingepland.

Voorzitter is Jos Oostenbrink. Hij heeft een brede ervaring op het gebied van huisvesting, onderhoud, vastgoed en facilitaire zaken. Zijn grote maatschappelijke betrokkenheid komt tot uiting door de vele vrijwillige (bestuurs) functies bij maatschappelijke- en sportorganisaties. Hij kijkt ernaar uit om, via het Sportbedrijf, bij te dragen aan het plezier in sport en bewegen voor inwoners.

Geert Mos is benoemd tot secretaris en heeft het afgelopen jaar als raads-/commissielid de aanloop naar het sportbedrijf actief meegemaakt en is er van overtuigd dat hiermee een goede stap kan worden gezet om een aantal belangrijke voorzieningen gezamenlijk sterk en goed te organiseren. Hij heeft veel ervaring op het gebied van financiën en bedrijfsvoering, HRM en bestuur en management.

Als penningmeester is Lars Rustenburg aangewezen. Hij heeft diverse bestuursfuncties bekleed en heeft een passie voor het opstarten en door ontwikkelen van maatschappelijke initiatieven. Hij is zelf erg sportief en zet zich graag in voor de samenleving.

Barbara Schaapsmeerders-Hagemans is manager van Sportbedrijf Medemblik. Ze heeft bijna 25 jaar managementervaring in het commercieel/maatschappelijk exploiteren van sportaccommodaties. Ze is gedreven, verbindend en denkt graag in mogelijkheden. Sport speelt een belangrijke rol in haar leven en ze geniet ervan om mensen in beweging te brengen.

Sterk team

Het Sportbedrijf is een zelfstandige organisatie met een eigen bedrijfsvoering, een onafhankelijk bestuur en een manager in loondienst. Wethouder Gerben Gringhuis, gemeentelijk opdrachtgever van het Sportbedrijf: “Het is belangrijk dat het bestuur en het management goed kunnen samenwerken. Zeker in de opbouwfase. Zij moeten in gezamenlijkheid een goede exploitatiebasis neerzetten en zorgdragen voor rust en kwaliteit in de beheertaken. Met dit team, heb ik er alle vertrouwen in dat dat goed komt. De gekozen bestuursleden zijn zeer ervaren en vullen elkaar goed aan. Ik verwacht dat ze een sterk team zullen vormen en de manager goed kunnen aansturen en ondersteunen.”