Hier komt het nieuwe azc in Midden-Delfland

Nieuws
De entree van de nabijgelegen bebouwde kom van Den Hoorn, waar veel inwoners zich zorgen maken.
De entree van de nabijgelegen bebouwde kom van Den Hoorn, waar veel inwoners zich zorgen maken. (Foto: Rodi.nl)

Eigenlijk hoeft de gemeente Midden-Delfland maar 100 vluchtelingen op te vangen van de provincie, maar het worden er 225. In een brief, woensdag 6 september verspreid in Den Hoorn, legt de gemeente kort uit waarom. Daarin wordt ook meer duidelijk over wie er op de azc-locatie bij dit dorp komen te wonen. Zo zullen er naast de vluchtelingen ook jongeren en spoedzoekers worden gehuisvest.

Behalve woningen voor asielzoekers worden er dus ook zogenoemde flexwoningen gebouwd op de locatie die de gemeente op het oog heeft. Flexwoningen zijn bedoeld voor tijdelijke bewoning, bijvoorbeeld voor jongeren of mensen uit de maatschappelijke crisisopvang die anders dakloos dreigen te raken; zogenoemde ‘spoedzoekers’. 

De nieuwe locatie komt te liggen in de Harnaschpolder, aan de Harnaschdreef tussen Meerkamp en Westernesse. “Dit is de enige locatie in Midden-Delfland waar op relatief korte termijn een opvanglocatie en flexwoningen kunnen worden gerealiseerd,” schrijft de gemeente Midden-Delfland.

Informatiebijeenkomst

Op maandag 18 september van 20.00 tot 21.30 uur organiseert de gemeente Midden-Delfland een informatiebijeenkomst. De brief die bij inwoners is bezorgd, is tevens een uitnodiging om op deze avond aanwezig te zijn. Inwoners kunnen die avond hun vragen stellen. Naast de gemeente zijn ook het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en de politie aanwezig. De gemeente zal laten zien hoe het terrein, in een uithoek van Midden-Delfland nabij de A4, eruit komt te zien.


96 woningen

In totaal komen er 96 flexwoningen op het terrein. Dertig hiervan zijn bedoeld voor de woningzoekenden uit Midden-Delfland: in de eerste plaats voor mensen uit Den Hoorn, daarna volgen inwoners van Maasland of Schipluiden en ten slotte uit regio Haaglanden. 

De andere 66 woningen zijn voor de opvang van vluchtelingen: in de komende vijf jaar, tenminste. Daarna kan de gemeenteraad besluiten de woningen voor lokale woningzoekenden te gaan gebruiken.

Minderjarige vluchtelingen

Over de samenstelling van de groep asielzoekers leven de laatste maanden veel zorgen onder buurtbewoners in het gebied waar het azc komt te staan. Daarover maakt de gemeente concrete plannen duidelijk: zo worden er niet meer dan 225 vluchtelingen worden opgevangen. Dit mogen maximaal vijfentwintig jongeren zijn; minderjarige vluchtelingen zonder ouders. Honderd vluchtelingen moeten behoren tot een gezin, dus een partner en/of kinderen hebben. De overige honderd moeten mensen zijn die langer dan zes maanden in de asielprocedure zitten, en dus mogen werken.

Verder geeft de gemeente een beschrijving van het beoogde terrein. De 96 woningen worden neergezet in vier blokken van elk vierentwintig woningen. “Ook komen er ruimtes voor kantoren en werkplekken, bijvoorbeeld voor een huisarts of het volgen van taallessen. Daarnaast zijn er parkeerplekken, een fietsenstalling en voor de aanwezige kinderen enkele speelvoorzieningen en een sportveld(je).” 

Cameratoezicht

Over de veiligheid, het grootste punt van zorg onder omwonenden: “Cameratoezicht en professionele beveiligers zorgen voor de veiligheid van zowel de bewoners van de locatie als de mensen in de omgeving.” Volgens andere berichtgeving is het COA alleen verantwoordelijk voor veiligheid op het azc-terrein zelf.

In de brief legt de gemeente verder uit waarom er niet meerdere kleinere azc-locaties worden gerealiseerd, zoals veelvuldig is voorgesteld door inwoners van Midden-Delfland. Een opvanglocatie vanaf 150 vluchtelingen heeft als voordeel dat het COA alle faciliteiten regelt voor de vluchtelingen. En het kost de gemeente minder geld om het zo te doen: “verspreide locaties leiden tot fors hogere bouwkosten”. Verder benoemt de gemeente dat de dertig flexwoningen voor jongeren en spoedzoekers er dan niet zouden kunnen komen.

125 extra

Tot slot schrijft de gemeente dat de provincie weliswaar slechts verwacht dat de gemeente Midden-Delfland honderd vluchtelingen opvangt, maar dat het college van Midden-Delfland (bestaande uit de burgemeester, CDA, VVD en D66) daar zelf 125 vluchtelingen bij wil. Door meer vluchtelingen op te vangen zou de gemeente betere afspraken kunnen maken over de voorwaarden, zoals de samenstelling, de ondersteuning door COA en de flexwoningen voor de eigen inwoners.

Er staat een link in de brief met een plattegrond die aangeeft waar de 96 woningen precies worden gerealiseerd: www.middendelfland.nl/locatie-opvang-en-flexwoningen.

Onder voorbehoud

Alle plannen zijn nog onder voorbehoud. In een raadsvergadering op 25 oktober zal besloten worden of de azc-locatie daadwerkelijk zo vormgegeven wordt.