Zóveel inwoners van Midden-Delfland hebben een rijbewijs

Nieuws
De groep 65+'ers met een rijbewijs is momenteel groter dan tien jaar geleden.
De groep 65+'ers met een rijbewijs is momenteel groter dan tien jaar geleden. (Foto: Adobe Stock)

Het rijbewijsbezit van inwoners van 17 jaar en ouder is in Midden-Delfland het hoogste van de regio: 85,9%. Alleen Westland komt in de buurt, met 81,3%. In Delft heeft 65,8% een rijbewijs en in Maassluis 78,1%.

Dat blijkt uit cijfers die het CBS vandaag bekend heeft gemaakt.

In het begin van 2024 beschikten bijna 11,7 miljoen mensen over een Nederlands autorijbewijs, wat neerkomt op een stijging van 9 procent ten opzichte van tien jaar eerder. Opvallend was de toename van het aantal 65-plussers met een rijbewijs, zo meldt het CBS op basis van recente gegevens.

Gedurende de afgelopen tien jaar groeide het aantal autorijbewijsbezitters in lijn met de groei van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Hierdoor bleef het aandeel volwassenen met een rijbewijs proportioneel gelijk: op 1 januari 2024 had 8 op de 10 volwassenen een rijbewijs, dezelfde verhouding als tien jaar eerder.

65 jaar en ouder

Een kwart van de autorijbewijsbezitters, ongeveer 2,8 miljoen mensen, is 65 jaar of ouder. Dit betekent een toename van bijna 45% ten opzichte van tien jaar geleden. Deze stijging is deels toe te schrijven aan de groeiende populatie 65-plussers, maar ook aan het feit dat de huidige groep 65-plussers vaker een rijbewijs bezit dan hun leeftijdsgenoten van tien jaar geleden. Met name bij vrouwen in deze leeftijdscategorie steeg het aantal autorijbewijsbezitters, namelijk met 53%. Bij mannen was dit 38%. Het aantal vrouwen van 75 jaar of ouder met een rijbewijs verdubbelde zelfs in de afgelopen tien jaar.

Aan het begin van 2024 had bijna 1,9 miljoen mensen onder de 30 jaar een Nederlands autorijbewijs, wat een stijging van 6 procent betekent ten opzichte van tien jaar eerder. Ondanks de bevolkingsgroei in deze leeftijdsgroep, daalde het bezit van autorijbewijzen licht omdat de toename minder was dan de groei van de bevolking.

Over het algemeen is het rijbewijsbezit lager in stedelijkere gemeenten. Aan het begin van 2024 bedroeg het rijbewijsbezit 68% in zeer sterk stedelijke gemeenten en gemiddeld 85% in niet-stedelijke gemeenten.

Het hoogste rijbewijsbezit in 2024 werd genoteerd in de gemeente Rozendaal, waar maar liefst 92 procent van de inwoners van 17 jaar of ouder een Nederlands rijbewijs had. Daarna volgden Staphorst en Tubbergen, beide met 91 procent. Amsterdam had met 61 procent het laagste rijbewijsbezit. In gemeenten met veel studenten is het rijbewijsbezit doorgaans lager, en in sommige grensgemeenten hebben relatief weinig mensen een Nederlands rijbewijs, mogelijk omdat ze een buitenlands rijbewijs bezitten.