Met deze 9 zorgberoepen in Haaglanden heb je grote kans op een baan

Werken
Er is veel vraag naar psychologen in de regio Haaglanden.
Er is veel vraag naar psychologen in de regio Haaglanden. (Foto: Pexels/Alex Green)

UWV verstrekte in Haaglanden in februari 2023 7.177 WW-uitkeringen. Hiervan waren er 571 bestemd voor werkzoekenden met een zorg & welzijn-beroep. Dat is ongeveer 8% van het totaal. Negen zorgfuncties merkt UWV aan als structureel kansrijk. Het gaat dan vooral om groeps- en woonbegeleiders, verzorgenden IG en algemeen verpleegkundigen. Eind 2022 stonden voor deze functies zo’n 1.100 vacatures open in Haaglanden.

“Wat is het de afgelopen jaren duidelijk geworden dat goede zorg enorm belangrijk is! Het is een onmisbare pijler van onze samenleving. Op de mensen die al in de zorg werken moeten we erg zuinig zijn. Tegelijkertijd moeten we mensen voor de zorg enthousiasmeren. De ‘Ontdek de zorg’-week is erg nodig om de zorg en de baanmogelijkheden in de zorg in de schijnwerpers te zetten. Ook ben ik ontzettend trots op de goede samenwerking die UWV in Haaglanden heeft met de sector, opleiders en werkgevers om steeds weer nieuwe mensen op te leiden voor de zorg. Daar spannen we ons het hele jaar door voor in”, vertelt Patricia Ladan, rayonmanager UWV Haaglanden.

WW-uitkeringen namen licht af

UWV verstrekte eind februari 2023 in Haaglanden 7.177 WW-uitkeringen aan werkzoekenden. Het aantal WW-uitkeringen nam af met 105 WW-uitkeringen, een daling van 1,4%. UWV keerde 571 WW-uitkeringen uit aan werkzoekenden met een zorg & welzijn-beroep. Dat is 8% van het totaal. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aan WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is voor Haaglanden met 1,6% net zo laag als voor heel Nederland.

Zorg & welzijn-beroepen

De uitkeringen voor zorg & welzijn beroepen namen in februari met 8 toe. In het voorbije jaar daalden ze met 49 uitkeringen. De WW-ontwikkeling voor zorg & welzijn-beroepen is gematigder, omdat zorg & welzijn onderdeel uitmaakt van de collectieve sector en niet direct reageert op veranderingen in de conjunctuur. Bovendien zorgde de vraag vanuit de sector er eerder voor dat werkzoekenden met een zorg & welzijn-beroep aan het werk konden. Samen met sector, werkgevers en opleiders leidt UWV mensen in een leerwerktraject op om aan de slag te gaan in de zorg.

Structureel kansrijk

De arbeidsmarkt voor zorg & welzijn is zeer krap. Dat is al jaren het geval. Haaglanden telt negen structureel kansrijke zorg & welzijn-beroepen: groeps- en woonbegeleiders, verzorgenden IG, algemeen verpleegkundigen, psychologen en psychotherapeuten, huishoudelijk medewerkers, gespecialiseerd verpleegkundigen, medisch specialisten, tandartsen, anesthesiemedewerkers en operatieassistenten. Ze worden structureel genoemd omdat ze inmiddels minimaal 4 jaar op de lijst met kansrijke beroepen staan.

Krapte door vergrijzing

Eind 2022 stonden volgens ramingen van UWV in Haaglanden 1.100 vacatures open voor deze structureel kansrijke beroepen zorg & welzijn. Het gaat dan om bijna de helft van de 2.150 vacatures die open stonden voor beroepen zorg & welzijn. De krapte hangt samen met de vergrijzing. In de regio Haaglanden is ruim 11% van de werknemers in de sector zorg & welzijn 60 jaar of ouder. Zo’n 5.800 mensen zullen de komende jaren geleidelijk de arbeidsmarkt verlaten.

“Het aantal fulltime beschikbare kandidaten met een zorg & welzijn-beroep is kleiner dan de genoemde 571 werkzoekenden. Vier van de tien werkzoekenden werken ook al. Zij hebben daarnaast nog een (klein) deel WW-uitkering omdat ze met het huidige werk minder verdienen dan met de baan die ze eerder hadden”, voegt Jean-Paul Biever, arbeidsmarktadviseur UWV toe.

Bron: UWV.