Oostzaanse ouderen in opstand

Algemeen
Samen eten in De Lishof... Hennie en Marijke weten uit eigen ervaring hoe gezellig en belangrijk dat is.
Samen eten in De Lishof... Hennie en Marijke weten uit eigen ervaring hoe gezellig en belangrijk dat is. (Foto: Rodi Media/MvS)

OOSTZAAN – Evean Lishof brengt de thema-avond op de dinsdag met ingang van 1 januari 2020 terug van vier naar één keer per maand. De deelnemers – oudere alleenstaanden – zijn verbolgen en ontstemd. Niet alleen over het genomen besluit, maar ook over de manier waarop het bekend is gemaakt. Hennie van der Velde-de Boer en Marijke Brinkhuijsen leggen hun grieven bij het Kompas op tafel.

door Marcel van Stigt 

Demonstratief slaan Hennie en Marijke het onlangs verschenen herfstnummer van het Evean-magazine open en tonen een artikel met een alleszeggende kop: 'Samen eten maakt gelukkig'. De dames kunnen het alleen maar beamen. Hennie (85) komt al twintig jaar op de dinsdagavond naar De Lishof. "Die avond is voor mij zeer belangrijk," zegt ze. "Nadat mijn echtgenoot was overleden ging ik erheen. Je wilt toch je verhaal kwijt. Anders zit je maar alleen thuis met je prak. En nu zit ik aan een tafel met steeds dezelfde mensen. Je kent elkaar, je weet alles van elkaar en we zitten lekker te ouwenelen."

Marijke (78) knikt instemmend: "Toen mijn man was overleden, zei iemand: 'Kom op dinsdag lekker bij De Lishof eten'. Dat doe ik nu vijftien jaar. Je bent er even lekker uit."

Zakelijk briefje

Maar nu gooit Evean Lishof zelf roet in het eten. De dames kunnen het maar moeilijk bevatten. Op 22 oktober, uitgerekend in de Week tegen Eenzaamheid, werd er in het restaurant een zakelijk briefje uitgedeeld, ondertekend door locatiemanager Marlies Ras. Daarin stond dat Evean 'Vanwege organisatorische redenen helaas genoodzaakt is om de frequentie van de thema-avond terug te brengen van vier keer per maand naar één keer per maand'.

Boos tot verslagen

Het nieuws sloeg volgens Marijke in als de spreekwoordelijke bom. De reacties wisselden van boos tot verslagen. Ook de manier waarop de mededeling is gebracht viel helemaal verkeerd. Liever hadden de deelnemers gezien dat Marlies het hen persoonlijk had verteld. Om nog maar te zwijgen over de wat vage 'organisatorische redenen'.

Hennie en Marijke laten het er niet bij zitten. Eenmaal bekomen heeft Marijke een brief opgesteld en deze de week erop naar de thema-avond meegenomen om te laten ondertekenen. Alle eenenveertig aanwezigen hebben daar hun krabbel op gezet en daarmee hun ongenoegen onderstreept. Hennie is naar wethouder Niels Bonenkamp gestapt, die zou hebben toegezegd een gesprek met Marlies aan te gaan. "Ik hoop dat hij daar een voet tussen de deur kan krijgen."

Terugloop aantal deelnemers

Desgevraagd reageert Marlies Ras op de bezwaren. "De nieuwe frequentie komt voort uit een terugloop in het aantal deelnemers aan de thema-avonden. De terugloop zorgt ervoor dat een maandelijkse thema-avond beter past in ons activiteitenschema. Door voortaan de thema-avond maandelijks te organiseren, kunnen onze medewerkers hun tijd en aandacht beter verdelen over onze bewoners. Zo krijgen ook de bewoners die geen gebruik maken van de thema-avonden de aandacht die zij verdienen."

Alternatief: De Inloop

Marlies vertelt erbij dat Evean een alternatief heeft: "In samenwerking met de gemeente Oostzaan bieden wij De Inloop. Bij De Inloop kunnen wijkbewoners wekelijks gezamenlijk de maaltijd gebruiken. Daarnaast kunnen wijkbewoners dagelijks deelnemen aan de warme maaltijd die tussen de middag wordt geserveerd. Wij zijn ervan overtuigd dat wij met deze wijzigingen in het activiteitenschema onze medewerkers beter in kunnen zetten en meer recht kunnen doen aan de wensen van onze bewoners."

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van de aangekondigde ontwikkelingen, dan is Marlies Ras graag bereid om het een en ander nader toe te lichten.