'We hopen op het gezonde verstand van de gemeenten Landsmeer en Oostzaan'

Algemeen
José Berkhof heeft het platform opgericht.
José Berkhof heeft het platform opgericht. (Foto: Johan W. Koopmans)

OOSTZAAN/LANDSMEER - Geen overnachtingen en festivals in Het Twiske. Voor José Berkhof, oprichter en actief lid van het Platform Twiske Geen Pretpark, is het een uitgemaakte zaak. De Natura2000-status van het recreatiegebied én bestemmingsplannen van de gemeenten Landsmeer en Oostzaan staan dergelijk vertier niet toe. Maar zo simpel ligt het niet. Er zijn en worden toch vergunningen afgegeven. Met het indienen aan Handhavingsverzoeken bij de twee colleges en de Omgevingsdienst NL hoopte het platform te bereiken dat het beschermen van de flora en fauna van Het Twiske prioriteit zouden krijgen. Het blijkt ijdele hoop.

José: "De Handhavingsverzoeken van ons platform, de Bewonersraad Den Ilp en van de betrokken jurist Jan Schouten zijn niet ontvankelijk verklaard, omdat zij geen belanghebbenden zouden zijn. Hoezo niet? En het IVN heeft van de Omgevingsdienst te horen heeft gekregen dat hun Handhavingsverzoek over het Welcome Tot The Future Festival niet ontvankelijk is. Want er is nog geen besluit genomen. Een reactie over het Lenterkabinet moet nog binnenkomen. Jan Schouten tekent bezwaar aan. Hij licht dit aanstaande dinsdag toe tijdens een hoorzitting om 20.15 uur in de gemeentehuis van Landsmeer."

Betrokkenheid gaat verder

José Berkhof is begaan met Het Twiske, maar haar betrokkenheid gaat veel verder. Dat blijkt uit de fikse stapel krantenartikelen die bij haar in de huiskamer ligt. Ze gaan stuk voor stuk over de veranderingen van het klimaat en de gevolgen daarvan voor de wereld en in het bijzonder voor Nederland. Het is een thema dat haar na aan het hart ligt. Een van de artikelen, uit de NRC, legt ze open op de tafel. Het is een weinig opwekkend verhaal over het ijs dat alsmaar blijft smelten, waardoor de zeespiegel stijgt. En niet zomaar een beetje. Uit een onderzoek van het IPCC is volgens het artikel gebleken dat Nederland in het jaar 2100 onder het zeeniveau komt te liggen en grotendeels kopje onder gaat.

Het verschil maken

"Die klimaatverandering, daar moeten we wat mee. En nu kunnen we het verschil nog maken. Bijvoorbeeld door niet meer te vliegen; Nederland is mooi genoeg voor een vakantie. Maar uit onwetendheid doen we dat niet. Kranten worden minder gelezen, we kijken niet naar de tv, maar naar Netflix. Leuk en gezellig. Lekker in je bubble. Maar het heeft wel allemaal gevolgen voor onze kinderen en kleinkinderen. Wat voor voetafdruk wil je achterlaten?"

José doet haar best om mensen in haar omgeving te inspireren en meer bewust te laten worden, wat in haar bewoordingen 'nog een hele uitdaging is'. Zelf probeert ze het goede voorbeeld te geven. Ze is een fervent 'consuminderaar', pakt bij voorkeur de fiets en heeft het vliegen afgezworen.

De wereldproblematiek lost ze er niet mee op, maar op kleine schaal - in haar eigen woonomgeving - kan ze wel iets bewerkstelligen. En daarom heeft ze het Platform Twiske Geen Pretpark opgezet. Want ook Het Twiske is een gebied om zuinig op te zijn.

Een vuist maken

Via het platform, waaraan diverse betrokkenen zich met hun eigen expertise en ervaring hebben verbonden, kan José wel met succes een vuist maken. Het eerste resultaat boekte het platform in 2005, het jaar van oprichting. Er lag een kostbaar plan om in Oostzaan een kanaal te graven dat moest uitmonden in de Stootersplas. Het was bedoeld voor motorboten en er zouden diverse ligplaatsen komen. José: "Dit plan was de aanleiding om het platform op te richten. Een grote populatie smienten zou worden verstoord, er waren al veel ligplaatsen en bovendien rammelde het plan aan alle kanten. We hebben bezwaar aangetekend en het plan is afgeschoten."

Twee jaar later ging het sein opnieuw op rood. Ditmaal vanwege een plan om een groot deel van Het Twiske te gebruiken voor de bouw van een wellnesscentrum, greenparkhuisjes van Landall, 450 campingplaatsen en drie golfbanen. Met zes man heeft het platform ingesproken en het complete plan is ingetrokken. En in 2019 heeft het platform de komst van een camping bij de Twiskehaven tegengehouden.

Het Twiske als festivalterrein

De aandacht is nu gericht op de wens om Het Twiske als festivalterrein te gebruiken. José: "Het recreatieschap heeft in 2007 een visie voor Het Twiske opgesteld met daarin de mogelijkheid om drie festivaldagen te houden met tien- à vijftienduizend bezoekers. Oftewel: één dag Welcome To the Future en twee dagen Lentekabinet. Nu wil het recreatieschap dat uitbreiden naar vijf dagen en en camping toestaan. Maar wij hebben een paar juristen in de gelederen en die hebben gewezen op het bestemmingsplan van de gemeenten Landsmeer en Oostzaan. Daar valt of staat alles mee . Alles moet worden getoetst. En ligt er een Ambitiedocument, dat meer festivals moet toelaten, waarop de omliggende gemeenten mogen reageren. We hebben inmiddels negen keer ingesproken. Het is een uitputtingsslag."

Natura2000-status

Het platform voelt zich gesterkt door de Natura2000-status die in 2015 aan Het Twiske is toegekend. Op grond daarvan mag geen schade aan de natuur worden aangebracht, schade die volgens het platform in de hand wordt gewerkt door festivals en overnachtingen. José: "De regels zijn nog niet overal geland, want er zijn evengoed vergunningen afgegeven. Dat is onrechtmatig gebeurd. Er hapert echt van alles. Maar de onderste steen halen we nu naar boven. Vandaar de Handhavingsverzoeken die bij de gemeenten Landsmeer en Oostzaan en bij de Omgevingsdienst NL zijn ingediend. We hopen op hun gezonde verstand, dat ze wakker worden geschud. De sleutel ligt bij hen."

Maar de strijd is nog niet gestreden, nu de Handhavingsverzoeken niet ontvankelijk zijn verklaard. Opgeven is echter niet aan de orde. Jan Schouten spreekt dinsdag namens het platform in tijdens een hoorzitting. José: "Wij roepen iedereen die het Twiske een warm hart toedraagt op om te komen."

Marcel van Stigt