De wereld een beetje mooier maken

Algemeen
Een raadsvergadering.
Een raadsvergadering. (Foto: Barbara van Wijk)

OOSTZAAN - Waarom is politiek zo weinig populair? Waarom willen maar zo weinig mensen meedoen met het regelen van de belangrijke en minder belangrijke zaken in ons dorp of in het land? De weerzin lijkt toe te nemen. Maar een stad, dorp of land moet geregeerd worden. Zonder leiders gaat het niet en wordt het een organisatorische wanorde. Waar zijn toch de mensen die zich wel voor een maatschappelijke functie willen inzetten? Het gevestigde bestuur loopt steeds vaker aan tegen problemen om vrij komende plaatsen in te vullen met geschikte mensen. Mensen die zich hard willen maken voor de goede zaak: samen denken, samen regelen, samen opstaan voor het welzijn van de woonomgeving van onze inwoners.

door Barbara van Wijk

Om antwoord te krijgen op de vraag waarom de belangstelling zo tanende is, blijkt een korte informatieronde al heel wat negatieve soelaas op te leveren. “Druk, druk.” “Het kost zoveel tijd.” Of: “Het heeft toch geen zin. “’Ze’doen toch wel wat ze willen.” “We hebben nauwelijks invloed.” “Het is zo ondankbaar, je kunt het gewoon niet goed doen, wat je ook doet en de kritiek treft je ook nog vaak persoonlijk.” “Er wordt moeilijke taal gesproken, er worden soms onlogische besluiten genomen en de politiek heeft ook nog eens een stoffig, saai imago.“ enzovoort

“Maar saai of stoffig is het juist helemaal niet.” Annemarie van Duijnhoven, fractievoorzitter van GroenLinks Oostzaan probeert een lans te breken voor haar passie, de politiek. “Het is juist boeiend en prikkelend, je probeert zaken die niet goed lopen te regelen, je praat met mensen, krijgt te horen waarmee mensen te kampen hebben, waar ze tegenaan lopen. Er zijn zoveel onderwerpen op allerlei gebieden, die schreeuwen om aangepakt te worden. Wat is er mooier dan te proberen de wereld met een clubje mensen een beetje mooier te maken?”

Al die vooroordelen leiden ertoe dat de mensen die wél bereid zijn de kar te trekken, vaak overbelast zijn. Ze hebben veel voor hun taak over, noem het idealisme, maar het zou hun taken minder zwaar maken als meer mensen zich op het politieke terrein zouden begeven. Als nu een raadslid, of fractie-ondersteuner zou moeten afhaken, dan is er al een groot probleem om die plaats weer ingevuld te krijgen. Deze druk is niet bevorderlijk voor de goede gang van zaken.

Annemarie praat niet enkel voor eigen parochie. Hoewel ook GroenLinks graag nieuwe mensen zou willen verwelkomen, weet zij dat alle politieke partijen heel graag wat extra belangstelling kunnen gebruiken. Daarom plaatst zij deze oproep: “Mensen, vindt u uw eigen dorp ook belangrijk? Wilt u meedenken over het reilen en zeilen binnen de gemeentegrenzen, wilt u meer weten over dit mooie werk? Laat u niet weerhouden omdat ‘u niet veel van politiek afweet’. Er worden cursussen gegeven zodat u goed beslagen ten ijs komt. Alles wat u wilt en moet weten komt aan de orde. Wij schudden u graag als ‘collega’ de hand.”

Interesse? E-mail naar griffie@oostzaan.nl

Annemarie van Duijnhoven: “Maar saai of stoffig is het juist helemaal niet.