Toekomst voor het verleden: MonumentenWacht Noord-Holland blijft (toch) bestaan

Algemeen
Mede dankzij de bereidwilligheid van het personeel om salaris in te leveren, kan MonumentenWacht Noord-Holland tóch blijven bestaan.
Mede dankzij de bereidwilligheid van het personeel om salaris in te leveren, kan MonumentenWacht Noord-Holland tóch blijven bestaan. (Foto: Aangeleverd)

REGIO - Na een turbulente twee weken maakt MonumentenWacht Noord Holland een herstart met haar activiteiten. Directeur Marianne de Boer: “Vol trots laten we weten dat de MonumentenWacht Noord-Holland weer in bedrijf is! Het eerder uitgesproken faillissement is woensdag 15 maart door de rechtbank vernietigd.”

Vijf dagen na de viering van het vijftigjarig bestaan van MonumentenWacht Nederland viel het doek voor de Noord-Hollandse afdeling. Dinsdag 28 februari werd het faillissement uitgesproken. De Boer: “Vele berichten bereikten ons dat eigenaren en beheerders van monumentale panden zich niet voor konden stellen hoe het verder moesten zonder de MonumentenWacht in de provincie Noord-Holland.” Zo liet een van hen weten: ‘Voor onze stichting is het een groot verlies in de zekerheid van een goede controle op onze monumentale kerken. Feitelijk onmisbaar in de provincie Noord Holland’. De Boer vervolgt: “Dit soort overweldigende reacties hebben er mede voor gezorgd dat we als organisatie bij elkaar zijn gekomen, waarbij het personeel heeft aangegeven bereid te zijn een stap terug te doen in het salaris. Dit, samen met het afronden van een aantal dure contracten en stroomlijnen van de bedrijfsvoering, maakt dat er toch licht aan de horizon gloort.”

De Boer: “Het feit dat het personeel bereid is om salaris in te leveren en er samen de schouders onder te zetten, maakt mij als directeur en bestuurder enorm trots.” Bij haar aantreden in september 2022 bleek de boekhouding niet op orde te zijn en zat er geen structuur in de organisatie. Daarnaast had het voormalige bestuur veel te dure contracten afgesloten voor onder meer software en werd er al jaren ingeteerd op het eigen vermogen vanwege de stopgezette subsidie van de provincie. Hierdoor bleek de organisatie in financiële problemen te zijn gekomen. De Boer: “De kosten stegen simpelweg boven de baten uit. Naast een reorganisatie, de geste van het personeel en de medewerking van een aantal leveranciers, inclusief die van de raad van toezicht, hebben we nu wél de mogelijkheid om een gezonde organisatie neer te zetten.”

De motivatie van De Boer, die door het personeel wordt gesteund, is groot. Vanuit de Monumentenwacht is de gedrevenheid om het mooie monumentale erfgoed te helpen in stand te houden via het uitvoeren van regelmatige bouwkundige inspecties. Onder het motto ‘door vroegtijdig signaleren gevolgschade voorkomen’, is de focus van De Boer goed voelbaar. Door regelmatige bouwkundige inspecties te laten uitvoeren kunnen veel hogere kosten voor restauratie worden voorkomen. De Monumentenwacht toont aan dat op deze manier een tienvoud aan kosten kan worden bespaard. De Boer: “Dat was vijftig jaar geleden de reden van het oprichten van de Monumentenwacht en deze reden staat nog steeds als een paal boven water.”

Monumentenwacht Noord-Holland zal naast haar bouwkundige inspecties ook, samen met haar dochterbedrijf Bouwadvies Groot Holland bv, de meerjarenonderhoudsplannen, aankoopkeuringen, onafhankelijke restauratiebegeleidingen, instandhoudingssubsidies, verduurzaming van monumenten en dergelijke voor haar klanten uitvoeren.