Oostzaanse organisatoren non-profit-evenementen raken verstrikt in wirwar aan regels

Nieuws
De Oldtimerdag. Een van de evenementen die niet zomaar konden plaatsvinden.
De Oldtimerdag. Een van de evenementen die niet zomaar konden plaatsvinden. (Foto: Archieffoto Rodi Media)

OOSTZAAN - Vergunningen, Regelgeving, APV, Verordeningen, Legeskosten, Meldingsplicht… Menig organisator van een non-profit-evenement wordt er niet goed van. Maar wil je iets organiseren, dan loop je daar tegenaan. Op de site van de gemeente wordt je de weg gewezen door de wirwar aan regels. In sommige gevallen zijn er zoveel obstakels dat de moed de organisatoren in de schoenen zakt. Het is zelfs zó ontmoedigend dat menige organisator er al de brui aan heeft gegeven. “Als wij zoveel halsbrekende toeren moeten uithalen, dan maar niet…” Eeuwig zonde, want wat maakt een dorp nog levendiger, aantrekkelijker en bruisender dan leuke evenementen? 

Door Barbara van Wijk

Heeft een enthousiaste organisator het idee opgevat om iets leuks te gaan doen voor zijn leden, of voor iedereen, dan mag hij daarvoor wel een paar kwartiertjes uittrekken. Allereerst is het een kwestie van een stapel vragen doorspitten om erachter te komen of er wel of geen vergunning nodig is. Na zestien vragen zou dit duidelijk moeten zijn.

Heb je de pech dat er inderdaad een vergunning nodig is, dan begint de pret pas echt. Hoe vraag je zo’n vergunning aan? Er moet een draaiboek gemaakt worden, een situatietekening, een veiligheidsplan enzovoort, enzovoort. Dan komen de legeskosten. Wil iemand uitrekenen hoeveel die kosten zijn, dan moet hij van goeden huize komen, hij belandt in een oerwoud van cijfertjes. Is de organisator dan nog niet afgeknapt, dan krijgt hij niet zelden erg laat te horen of de vergunning wel of niet wordt verstrekt. 

Krijgt hij de vergunning wel, dan is het zaak die goed door te spitten. Wees alert! De voorwaarden worden vrijwel jaarlijks aangepast en die zijn niet mis, zo ervoeren Margo Piets en Evelien Leguit bij de organisatie van Allerzielen. Al vijftien jaar wordt dit evenement georganiseerd, maar nu, bij dat eerste telefoontje met de vergunningverlener, werd al duidelijk dat men in Wormer zelfs niet eens wist dat Oostzaan een begraafplaats heeft. En van Allerzielen hadden de ambtenaren nog nooit gehoord. “En zij moeten bepalen of wij wel of geen vergunning krijgen, terwijl we dit al vijftien jaar organiseren!” 

‘Vernieuwde’ voorwaarden

Het doet Margo gewoon pijn. Na uitleg werd de vergunning toegezegd, maar toen bleek dat de dames te maken kregen met ‘vernieuwde’ voorwaarden en verhoogde legeskosten. Er moest nu € 120,00 betaald worden in plaats van € 25,00, zoals in de voorgaande jaren. 

Maar er was meer veranderd: Alle vrijwilligers bij de Allerzielenorganisatie moesten een geel hesje dragen. Vreselijk vonden ze dat. Alle bezoekers van de begraafplaats moesten voorzien worden van een telefoonnummer van een organisatiemedewerker; mocht er iets gebeuren, dan konden ze bellen. De verenigingen die daar de mooie muziek speelden moesten Buma-rechten afdragen. De omgeving rond de begraafplaats moest tot honderd meter afstand na afloop schoongemaakt worden en er mocht geen open vuur zijn, en geen ‘hooibalen’, al waren er brandweermensen aanwezig die zelf het vuur ontstaken en al was er een compleet vuurplan door de brandweer opgesteld. Bij overtreding van enig punt zou een fikse boete volgen. 

Margo en Evelien waren ten einde raad en stonden op het punt om het geheel af te blazen. “Wij kunnen geen Allerzielen organiseren zonder muziek en zonder vuur.” Ze zijn gaan praten met wethouder Rosemarijn Dral en gelukkig werd een en ander toen teruggedraaid. De Oostzaners konden toch nog genieten van een fantastische avond, maar die appel was wel erg zuur. 

‘Praat me daar niet van!’

De bootjestocht, al sinds jaren een hoogtepunt van Buurtvereniging Noord. Voorzitter Monique Taams barst los als ze vertelt hoe het ging met de vergunningaanvraag. “Praat me daar niet van! Al meer dan een jaar van tevoren zijn we daarmee bezig. Het probleem is dat je van Wormer naar Oostzaan gestuurd wordt, en weer terug. Alles is een probleem. We moeten zorgen voor een politieboot om te begeleiden, voor een brandweerboot om eventueel iemand uit het water te halen, een ambulance. Er moet zelfs een helikopter standby staan voor het geval dat… .Het mooiste is dat er een boot moet meevaren met een toiletcabine erop. Zie je het voor je? Die kan niet eens onder de bruggetjes door! We moesten op formulieren invullen dat er niemand op het landje van Staatsbosbeheer zal lopen, anders krijgen wij een boete, en ga zo maar door. Het is een buurtvereniging! Wij willen leuke dingen organiseren voor de buurt. De regels worden per jaar strenger. Het kost al zoveel moeite en zoveel geld ook. We moesten maar liefst € 420,00 neertellen voor een vergunning. We doen het al jaren, maar het wordt ons nu feitelijk onmogelijk gemaakt om ermee door te gaan. Vroeger organiseerden wij veel meer leuke dingen, onze vereniging groeide en bloeide, en nu? We organiseren veel minder door al de regeltjes die ons verlammen.” 

Deze vereniging organiseert ook een tentfeest in De Haal. Maar om dáarvoor een vergunning te krijgen moet je heel sterk zijn. “Wij zijn een klein buurtje en tot onze verbazing bleek in de vergunning te staan dat we professionele beveiliging moeten inhuren. Dat hoefden we nooit, we organiseren dit feest al, ik denk, acht jaar!”

Monique schudt haar hoofd. Heel pijnlijk vindt zij dat Landsmeer en omliggende gemeenten helemaal niet zo moeilijk doen. De Oostzaanse gemeente vindt dat dit tentfeest te dicht bij Het Twiske is. Te veel herrie voor de vogels! Zelf accepteren ze megafestivals voor duizenden bezoekers en dagenlang herriemuziek. 

Kermis. Jarenlang geniet Oostzaan er begin augustus van. Maar geniet de kermis ook van Oostzaan? De laatste jaren zeker niet van de gemeentelijke afhandeling van de vergunningen. “Het duurt ongelooflijk lang en als je ernaar wilt informeren is er bijna nooit iemand bereikbaar. De communicatie verloopt zó stroperig.” Dat is voor kermismensen een ramp, want ze moeten plannen. In Oostzaan kregen ze pas twee dagen voor de datum de vergunning. Daarin stond als extra verrassing de voorwaarde dat ze akkoord moesten gaan met twee professionele beveiligers die de gemeente voor vier dagen zou inhuren, maar die de exploitanten moesten betalen. 

Hoofdpijn

De Oldtimerdag. De organisatie (Bianca Kortekaas) wil uiteraard alles goed doen en bekeek nauwkeurig de voorschriften. Hoofdpijn kreeg ze ervan, zeker van de legeskosten. Ze had in mei de vergunning al aangevraagd, die kwam pas een week voor de datum eind augustus. Bianca was al in alle staten, want zonder vergunning geen Oldtimerdag. “Ik kan toch niet al die liefhebbers van oldtimers teleurstellen?” Gelukkig hoefde dat niet. Het eerste dat opviel was dat er tien volgeschreven pagina’s aan voorwaarden was bijgesloten. Over EHBO-post, brandweer, politie enzovoort, enzovoort. “Het leek wel of we een festival in Het Twiske gingen organiseren! Moest ik dat allemaal doorspitten? Ja, dat moest.” 

En toen zag Bianca de bijgesloten rekening van € 460,00 leges in plaats van de gebruikelijke € 130,00. Bianca is niet van een organisatie, ze is een inwoonster, die dit organiseert uit enthousiasme. Ze betaalt dit uit eigen zak, zo ook de verzekering voor één dag oldtimeren: € 450,00. De gemeente stelde voor dat zij extra subsidie zou aanvragen. Dat heeft ze gedaan en zo is alles toch nog goed gekomen. Dus de subsidie die zij van de gemeente krijgt voor onder andere de vergunning van de gemeente is nu geregeld. Kwestie van vestzak-broekzak. 

Het blijkt dat veel verenigingen hier tegenaan lopen. Het Sint Nicolaasgebeuren, de sportweek, al speelt hier een vrijwilligersprobleem ook een rol, maar toch… Het Luilakontbijt, ook weg, de huttenbouw - de vergunningen staan vol obstakels en de leges zijn torenhoog. De kinderen hebben met Haloween een spookhuis gebouwd, ook hiervoor was een behoorlijk dure vergunning nodig. Die vergunningen worden elk jaar duurder. Ook de koebootrace is al een poosje ter ziele ten gevolge van de vergunningafhandeling. Dit leuke evenement wordt nu gehouden in Den Ilp, daar maken ze geen enkel probleem, waar het in Oostzaan bijna onmogelijk is om het helemaal goed te regelen. 

Optimaal ondersteunen

Burgemeester Marvin Polak zegt desgevraagd op te kijken van deze negatieve gevoelens. Hoewel hij de evenementenverordening in zijn portefeuille heeft, heeft hij niet eerder hierover gehoord. Ook heeft hij geen vereniging hierover gesproken. Hij wil graag zijn reactie geven, maar pas als hij precies weet waarop deze beschuldigingen gebaseerd zijn en waar ze vandaan komen. Dat antwoord zou dus later komen. Zijn hoopgevende reactie: “Ik heb inmiddels navraag gedaan. Daar het niet mijn portefeuille is maar die van Martin (wethouder Wörsdorfer; BvW), was ik niet op de hoogte van de laatste stand van zaken. Vandaar mijn eerste reactie. Ik heb begrepen dat er inderdaad wat problemen zijn geweest rondom leges van vergunningen en vergunningsvoorwaarden bij een aantal (kleinere) evenementen. Dit is natuurlijk erg vervelend en zeker niet wat wij willen voor onze verenigingen. Als college zijn wij trots op ons verenigingsleven en willen wij onze verenigingen dan ook optimaal ondersteunen in hun taak. Vandaar dat wij op dit moment ook maatwerk toepassen en flexibel zijn als een organisatie op dit soort moeilijkheden stuit. Een mooi voorbeeld hiervan was Allerzielen. Aan een structurele oplossing wordt nog gewerkt.”