Kansen Oostzanerveld in kaart

Nieuws
Tijdens de informatiemarkt kon men zich letterlijk over het Oostzanerveld buigen.
Tijdens de informatiemarkt kon men zich letterlijk over het Oostzanerveld buigen. (Foto: Rodi Media/MvS)

OOSTZAAN - Wat zijn de uitdagingen en kansen voor het Oostzanerveld? Daar draaide het afgelopen maandag in De KunstGreep om tijdens een informatieavond over het Gebiedsproces Oostzanerveld, geïnitieerd door de provincie Noord-Holland. De bijeenkomst was geheel volgeboekt. Reden genoeg om een extra informatieavond te organiseren. Deze vindt plaats op maandag 6 februari vanaf 19.15 uur.  

door Marcel van Stigt

De provincie heeft zich tot doel gesteld de toekomst van het Oostzanerveld veilig te stellen en wil daarover met alle belanghebbenden in gesprek. Dat geldt ook voor de inwoners van Oostzaan. Vandaar de informatiebijeenkomst. Deze was bedoeld om de Oostzaners bij te praten over het proces, maar vooral om hun meningen, zorgen en visie op te tekenen.

Gedeputeerde Ester Rommel en wethouder Eelco Taams stipten in hun inleiding het belang van het Oostzanerveld aan. Taams benadrukte daarbij dat we samen keuzes moeten maken om het gebied in zijn volle kracht te behouden. Via een Mentimeter werd onder meer gepeild waar de zorgen van de aanwezigen liggen. Daaruit kwam bijvoorbeeld de vrees voor bebouwing naar voren. Deze zorg kon Esther direct wegnemen: plannen voor het Oostzanerveld zijn er nog niet, maar woningen zullen er zeker niet komen. Het is immers een beschermd gebied.

De werkgroep, waarin alle betrokken instanties zijn vertegenwoordigd, presenteerde zich en daarna ging procesmanager Jenneke Bijl-Segers wat dieper op de zaken in. Ze legde uit dat de provincie heeft gekozen voor een integrale aanpak en niet voor plannen maken vanaf een tekentafel. “We willen voortbouwen op de bestaande kennis en kunde”, stelde ze. 

Die kennis hoopt de provincie in de verkenningsfase, waarmee dit ambitieuze proces is gestart, zoveel mogelijk te vergaren. Tijdens de informatiemarkt in drie aparte ruimtes konden de aanwezigen zich letterlijk buigen over de thema’s die uitgewerkt zullen worden: Natuur, beheer en stikstof. Ecologisch en economisch duurzaam boeren en Klimaatbestendig water en bodemsysteem. Wie zich geroepen voelde met ideeën en suggesties te komen, was van harte welkom om dat te doen. 

De verkenningsfase moet in oktober uitmonden in een toekomstperspectief en visie. Daarna volgen planvorming en uitvoering. Ester Rommel: “Maar wat we nu al kunnen doen, gaan we ook doen.”  

Naar de extra informatieavond op maandag 6 februari? Meld je dan aan. En volg in het Kompas de ontwikkeling en voortgang van het proces.

Gedeputeerde Esther Rommel en wethouder Eelco Taams hielden een inleiding.