‘Het sociaal domein is voor iedereen belangrijk’

Nieuws
Jan Bakker en Ineke van der Wel.
Jan Bakker en Ineke van der Wel. (Foto: Rodi Media/MvS)

OOSTZAAN - Jan Bakker en Ineke van der Wel zijn lid van de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Oostzaan. Met de overige vier leden denken ze met het college mee over zaken die de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet aangaan en leggen ze zowel gevraagde als ongevraagde aanbevelingen op tafel. Vanwege het vertrek van twee leden zijn twee nieuwe aanwinsten zeer welkom.

Door Marcel van Stigt

Elke gemeente moet een Adviesraad Sociaal Domein hebben, maar er moeten dan wel inwoners zijn die zich betrokken genoeg voelen om daarin zitting te nemen. In Oostzaan is dat goed geregeld. “We hebben nu zes man en iedereen komt binnen met zijn eigen bagage, en iedereen heeft wel iets met zorg”, vertelt Jan Bakker. “Zelf heb ik me aangemeld nadat ik in het Kompas een oproep had gelezen van de voorzitter, Herman Flens. Deskundigheid heb ik niet, maar ik wil me wel overal tegenaan bemoeien.”

Ook Ineke van der Wel voelde zich geroepen om zich aan te melden. “Ik kwam hier vier jaar geleden te wonen en wilde iets doen. Altijd ben ik bezig geweest met het sociaal domein, met opkomen voor mensen. Vandaar. Het sociaal domein is voor iedereen belangrijk.”

Als onafhankelijk orgaan staat de Adviesraad Sociaal Domein tussen college en inwoners in. Een belangrijke taak is het toetsen van beleidsstukken. Is het beleid zoals het is verwoord duidelijk voor de burger? Staat alles erin? Mist er iets? Is het taalgebruik niet te wollig? Er wordt met een frisse, kritische blik naar gekeken, vanuit het oogpunt van de burger, want die staat centraal. 

“Maak helder wat je wilt”, aldus Ineke. “Daar gaat het om. Vroeger moesten we er nog wel eens achterheen zitten, maar nu komen de stukken op tijd binnen. We worden serieus genomen. Zijn ook geen clubje dat zit te katten. We komen wel eens wat tegen, maar nooit is het: waar bemoeien jullie je mee? Dat is wel eens anders geweest. Toen waren we een tussengeschoven laag. Zo gaat het in andere gemeenten overigens nog wel.”

“We lezen alle stukken”, vult Jan Bakker aan. “En dan kijken we op het internet naar meer informatie. We gaan in gesprek met Eelco Taams, de verantwoordelijke wethouder, en met de ambtenaren. Onze ambtenaren vinden dat prettig. Zij zijn op zoek naar een goed stuk, willen een goed product afleveren, zijn enthousiast.”

Het zeskoppige gezelschap vervult ook een signaalfunctie. Ineke: “We kijken naar individuele gevallen, maar trekken dit naar het algemene. Wordt er bijvoorbeeld een aanvraag voor een voorziening afgewezen, dan kijken we of er iets is misgegaan. Is de afwijzing niet terecht, dan kijken we hoe we kunnen voorkomen dat het weer gebeurt. Is het wel terecht, dan moeten mensen snappen waarom. Dan is onze vraag aan de gemeente: hoe zorgen jullie dat een afwijzing goed terechtkomt? Zo komen we op voor de burgers. Een Ombudsman zijn we overigens niet.”

De Adviesraad Sociaal Domein is niet bij alle Oostzaners bekend. Ineke snapt wel waarom: “Je gaat je pas druk maken als het je aangaat, en dan kom je ons tegen. Zoals de hele wereld zwanger is als jij zwanger bent.” 

Dat neemt niet weg dat dit orgaan een belangrijke rol speelt. Maar er gaan twee leden weg, en daarom bestaat er behoefte aan twee nieuwe krachten. Bij voorkeur zijn die redelijk jong en hebben ze bijvoorbeeld affiniteit met jeugd of sport, of zijn ze bekend met armoedebestrijding. Nieuwe leden komen volgens Jan Bakker terecht in ‘een goeie groep, die naar elkaar luistert en het redelijk met elkaar eens is’. Maar dat niet alleen. “We zijn zó leuk!”, lacht Ineke.

Interesse? Meld je aan bij Herman Flens, flenslenfant@hccnet.nl