Knutselstop De Rietkraag leidt tot commotie

Nieuws
De Rietkraag heeft het maken van moederdag- en vaderdagcadeaus afgeschaft.
De Rietkraag heeft het maken van moederdag- en vaderdagcadeaus afgeschaft. (Foto: Barbara van Wijk)

OOSTZAAN - Er is flink wat ophef ontstaan door een Facebookbericht over de Obs De Rietkraag die het knutselen van moederdag- en vaderdagcadeaus heeft afgeschaft. Dit werd besloten om te voorkomen dat een aantal kinderen het gemis van een vader of moeder extra hard gaat voelen, waardoor deze kinderen zich erg verdrietig kunnen gaan voelen. 

door Barbara van Wijk

Veel ouders zijn echter mordicus tegen de afschaffing van deze leuke knutsel- en frutselwerkzaamheden en die laten stevig van zich horen. Facebook explodeerde zo ongeveer met vooral negatieve berichten. Ouders en kinderen genieten enorm van deze dagen waar cadeautjes voor de mama’s en papa’s natuurlijk bij horen, althans volgens hen. De school echter merkt dat er elk jaar weer kinderen van slag raken, omdat zij geen reguliere ouders hebben en niet in een conventioneel gezin opgroeien. Die kinderen worden op die manier hard geconfronteerd met het gemis van een ouder en dat doet pijn. Dat maakt de school mee en dat verdriet willen ze deze kinderen besparen.

Knuppel in het hoenderhok

Dát was voor veel ouders die juist deze dagen willen koesteren en vieren met leuke lieve cadeautjes, briefjes, tekeningen en dergelijke, de reden om de knuppel in het hoenderhok te gooien. Die discussie liep op Facebook tamelijk hoog op. De leiding van de school is hiervan geschrokken en haast zich te zeggen dat het natuurlijk nooit de bedoeling was van de school om wie dan ook te kort te doen. Ook was het nooit de bedoeling van degene die dit bericht op Facebook wereldkundig plaatste om een heksenjacht te ontketenen. “Daarvoor vindt mijn zoontje de school te leuk en ik wil de komende acht jaar ook nog wel graag mijn neus daar kunnen laten zien”, schrijft deze moeder. Zij wilde alleen meer ouders hierover benaderen om te weten te komen hoe zij hierover denken. Ook zij was verbaasd dat dit bericht zoveel commotie teweeg bracht. 

Meer begrip

Bij de bespreking die in alle haast werd georganiseerd, was deze moeder uitgenodigd. Zij schrijft later dat zij nu, door de bespreking, meer begrip heeft voor het standpunt van de schoolleiding, maar ze blijft het jammer vinden dat deze beslissing blijft vaststaan. De leiding erkende dat dit besluit wel te laat werd meegedeeld aan de ouders, zegt zij. Het had eerder verteld moeten worden, zodat de ouders zelf een alternatief konden bedenken. Dat dit te laat gebeurde spijt de leiding van de school erg, aldus de moeder. In de tussentijd had de schoolleiding ook al diep nagedacht over een oplossing en die was ook gevonden, namelijk in een samenwerking met de Brede School. Hierover zal de school nog communiceren met de ouders. 

De Brede School is geen school of gebouw maar een samenwerking van gemeente, onderwijs, kinderopvang, zorg, cultuur en sport en biedt kinderen in de basisschoolleeftijd activiteiten aan na schooltijd. Ook worden er creatieve bezigheden aangeboden en hiermee zou een goed alternatief gevonden kunnen worden voor dit moederdag- en vaderdagprobleem.  

Enquête

De ouders blijven het jammer vinden dat de school wél bij haar eigen standpunt blijft, dus dat de kinderen op school geen knutsels meer maken. Eén ouder heeft op internet een enquête gehouden waarop belanghebbenden hun mening konden aangeven. De uitkomst is veelzeggend: 97% van de geënquêteerden wil dat het knutselen op school blijft, 1% wil het afschaffen en 2% maakt het niet uit. 

Fijn is wel dat er ouders zijn die spontaan aangeboden hebben, te willen helpen bij creatieve activiteiten. Er komt dus nog een vervolg met uitleg over de Brede School-activiteiten, maar De Rietkraag benadrukte in de vergadering dat zij dingen doet met de beste intenties, maar soms maak je daar geen vrienden mee. “Voor ons is het belangrijkste dat alle kinderen zich fijn voelen op onze school, ook in de tijd van moeder- en vaderdag”, verklaarde Willemijne Kamerbeek, directeur van de Obs De Rietkraag. “En wij denken de oplossing voor het probleem gevonden te hebben.” De directie heeft aangegeven graag in gesprek te willen met de ouders die daar nog behoefte aan hebben. Zij nodigt hen daartoe graag uit.