Eendenparadijs Ducktopia moet misschien wijken voor wandelroute

Nieuws
De bespreking van de wandelroute.
De bespreking van de wandelroute. (Foto: Barbara van Wijk)

OOSTZAAN - Er zijn plannen voor een nieuwe wandelroute in Oostzaan. Die route wordt volgens de planning begin voorjaar 2024 aangelegd. Locatie: langs de A8, onder de elektriciteitsdraden, vanaf de Kerkstraat, waar huizen afgebroken gaan worden, tot aan de Brasem. Die plannen liggen in een voorlopig ontwerp voor en moeten nog verder uitgewerkt worden. Daarom hield de gemeente op dinsdagavond een eerste voorlichtingsbijeenkomst voor buurtbewoners en belanghebbenden, geleid door Linda Heijmans, landschapsontwikkelaar bij Ingenieursbureau BWZ.

door Barbara van Wijk

Getoond werd een plan met veel water, groen, vlonderpaadjes, bruggetjes. Het wandelgebied is vooralsnog geprojecteerd vanaf de Kerkstraat ter hoogte van de eendenopvang Ducktopia dwars er doorheen, met een slingerend wandelpaadje en bruggetjes richting Brasem. Uitgelegd wordt dat Tennet verderop een nieuw energiestation gaat bouwen en daarvoor moet er water gecompenseerd worden. Vandaar dat er in dit plan voorzien is in drie waterpartijen. Tennet heeft een budget beschikbaar gesteld om van dit gebied iets moois te maken en de vele aanwezigen kregen ruim de gelegenheid om hun ideeën hierop los te laten.

Harde dobber

Een beetje vreemd is wel het feit, dat deze plannen nu ter sprake gebracht worden, terwijl het voortbestaan van Ducktopia, de eendenopvang op die plek aan de Kerstraat, waarschijnlijk uit het plan moet verdwijnen. Dat zal nog een harde dobber worden, want er is zijn veel voorstanders van de eendenopvang, maar er is ook veel weerstand tegen de geconcentreerde opvang van de eenden die behoorlijk wat overlast geven. De buurtbewoners van het eendenparadijs klagen al langere tijd over stank, vliegend en kruipend ongedierte maar vooral van de almaar groeiende rattenplaag. Die ratten brengt ziektes over en stank, vliegen enzovoort. In dit voorliggende plan echter is Ducktopia nog wèl prominent aanwezig. Mocht er besloten worden deze opvang te verplaatsen, dan zal er een nieuw plan moeten komen. Is deze bijeenkomst dan niet enigszins voorbarig?

Stralingsrisico

Ook tamelijk onlogisch lijkt dat er een paar jaar geleden gymnastieklessen werden gegeven op dit terrein (vanuit de O.B.S. De Kweekvijver) waarvan de gemeente had besloten om dit af te raden in verband met het stralingsrisico toen de spanning van de draden werd opgevoerd naar 380 kV. Nu voorziet dit voorlopige plan tóch in een aantal kinderspeelplekken, speelapparaten. Maar het is een praatmodel dat nog lang niet vastligt.

Dat er veel belangstelling is voor de aanleg van dit gebied blijkt uit de tamelijk grote opkomst. Het plan, inclusief het eendenparadijs, dat hoogstwaarschijnlijk van die plek zal moeten wijken, diende als uitgangpunt. Hierop konden suggesties en voorstellen worden ingebracht. Voornamelijk over de eendenopvang Ducktopia werd veel geklaagd. Voor veel inwoners blijkt die opvang een ware bron van ergernis te zijn.

Miscommunicatie

Hierover heeft de gemeente inmiddels met de beheerder Cor Hottentot van het eendenparadijs gesproken. Daarbij is enige miscommunicatie ontstaan. Werd er in alle stelligheid geopperd door de projectleider van de gemeente dat Ductopia zal moeten verdwijnen, achteraf wordt die uitspraak betreurd. Het is nog allerminst zeker dat dit eendenparadijsje moet verdwijnen. Eerst zal er degelijk onderzoek gedaan worden en dan is het aan het college van Burgemeester en Wethouders om over de toekomst van Ductopia een beslissing te nemen. Die beslissing is nu nog niet genomen, want daar moet weloverwogen en zorgvuldig mee worden omgegaan. Het gerucht dat de eenden in dat geval aan hun lot worden overgelaten is nergens op gebaseerd en wordt pertinent tegengesproken. Integendeel: mocht er besloten worden tot sluiting, dan zullen alle eenden een keurig nieuw onderkomen krijgen, bij een gerenommeerde dierenopvang. Van ruiming zal zeker geen sprake zijn.

Maar uiteraard moet er met veel meer aspecten rekening gehouden worden: veiligheid, beplanting, onderhoud, zijn vlonderweggetjes een optie? Moet de watercompensatie hier wel plaatsvinden, kan het niet ergens anders, kunnen we wat leuks bedenken voor die waterpartijen?

Alstublieft geen bruggetje

De groep aanwezigen benoemde allerlei aandachtspunten, maar over één ding was iedereen het eens: laat er alstublieft geen bruggetje komen en ook geen weggetje er naartoe, waardoor mensen kunnen rondwandelen. “Wie wil wandelen kan dat het best in Het Twiske doen, vlakbij en uitermate geschikt. Niemand van de aanwezigen schijnt behoefte te hebben aan een nieuw mini-wandelgebiedje. Dat wordt alleen maar gebruikt om de honden uit te laten, met alle hondenpoep van dien en daar zit de buurt echt niet op te wachten. In handhaving van de opruimplicht hebben de aanwezigen niet veel vertrouwen.”

Al deze punten, klachten, op- en aanmerkingen, ideeën, suggesties worden ‘meegenomen’ in een vervolgplan, waarvan de bespreking over zes weken wordt voortgezet.

Dag en nacht zet Cor Hottentot zich in voor de eenden.