Gemeente neemt afscheid van Ducktopia door toenemende overlast

Nieuws
De eenden moeten verhuizen.
De eenden moeten verhuizen. (Foto:Pexels)

OOSTZAAN - Burgemeester en wethouders van Oostzaan hebben het besluit moeten nemen om de gebruikersovereenkomst met Ducktopia per 1 maart 2024 op te zeggen. De gemeente heeft in 2019 wegens overlast van de eenden gemeentegrond ter beschikking gesteld aan Ducktopia en hoopte dat door de eenden afgeschermd te voeren, de overlast voor winkeliers terug te dringen. In eerste instantie leek dit te helpen. Inmiddels is de toename van ratten en stankoverlast echter niet meer houdbaar en brengt het de volksgezondheid in gevaar. De gemeente hoopt met deze redelijke termijn, voldoende tijd te bieden om afscheid te nemen van Ducktopia.

College B&W Oostzaan: “De gemeente is verantwoordelijk voor al haar inwoners en moet alle belangen afwegen. In dit geval is de situatie met de eenden opvang midden in een woonwijk niet langer houdbaar. Er is te veel overlast. Het college weet dat inwoners Ducktopia waarderen, maar er zijn ook inwoners die ratten door de keuken hebben lopen en geen raam meer openzetten vanwege de stank. Dat is wanneer wij als college een streep moeten trekken.”

Hoewel sluiting eerder nog niet zeker was en Ducktopia na gesprekken met de gemeente geprobeerd heeft om de overlast te verminderen, is de situatie afgelopen maanden juist verslechterd in plaats van verbeterd. De gemeente ontvangt de afgelopen maanden ook in toenemende mate klachten van omwonenden die last hebben van ratten en stank en uitwerpselen in en om hun woning. Hoewel de intentie van partijen in het begin goed was, blijkt nu toch dat een opvang voor muskuseenden in een woonwijk geen houdbare situatie is.

Slechte waterkwaliteit door eenden uitwerpselen

Een aanvullende belangrijke reden voor sluiting is dat het Hoogheemraadschap Noorderkwartier heeft aangegeven bij de gemeente dat de aanwezigheid van een grote groep eenden de waterkwaliteit aantast, door nutriënten die door de grote hoeveelheid uitwerpselen in het water komen. De waterberging wordt in 2024 aangelegd in verband met de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk door Liander/Tennet. De combinatie waterberging/muskuseenden werkt dus niet.

De eenden kunnen verhuizen naar een andere eenden opvang

De gemeente heeft zich ingespannen om onderdak te vinden voor de eenden. De eenden blijven dus in leven. Een eenden opvang in het oosten van het land is bereid de muskus eenden van Ducktopia op te nemen. De gemeente gaat met de beheerder in overleg over de afbouw van Ducktopia.

Plan van aanpak

De gemeente heeft een plan van aanpak van Ducktopia ontvangen en beoordeeld en dit is in het kader van de sluiting is niet meer relevant.