Cor Hottentot is radeloos: gedwongen verhuizing Ducktopia roept vragen op

Nieuws
Cor Hottentot (links) met de muskus eenden.
Cor Hottentot (links) met de muskus eenden. (Foto: Archieffoto Barbara van Wijk)

OOSTZAAN -  Het doek is gevallen voor Ducktopia, het eendenparadijsje waar Cor Hottentot de scepter zwaait. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft beslist dat de eenden op 1 maart 2024 verhuisd moeten zijn naar een eendenopvang in het oosten van het land. De gemeente heeft daarvoor de weg geëffend . Alleen weet Cor dat die opvang in Drenthe is gevestigd en dat het een ganzenopvang betreft, die zelf op de schopstoel zit en hangende een procedure waarschijnlijk niet ook nog eens circa honderd eenden uit Oostzaan opneemt. 

Door Barbara van Wijk

Het College heeft dit besluit echter niet lichtvaardig genomen, wetende hoeveel Oostzaners de eenden in hun hart gesloten hebben en hoeveel verdriet of zelfs weerstand dit besluit zal geven, maar de bestaande situatie is niet meer houdbaar. De buren ondervinden ongelooflijk veel overlast: ratten, stank, vliegen en dit alles brengt de volksgezondheid in gevaar. 

Cor Hottentot is radeloos. Er is geen enkel overleg gevoerd. Opeens kreeg hij een brief of hij wil komen praten op het gemeentehuis. Hij verwachtte dat er een soort overleg zou plaatsvinden, maar nee, het werd een onheilstijding: “Jullie moeten weg”. De wethouder was er niet eens bij. Cor stond perplex, hoe kan dat, er was in juni iemand van de gemeente langs geweest en daarmee zijn allerlei afspraken gemaakt: er zou een nieuwe vijver gegraven worden die in verbinding zou staan met de bestaande vijver. De bestaande vijver zou worden uitgediept en er zou een verbinding gemaakt worden met de open sloot zodat het water lekker kan circuleren. Dan ben je al van de stank af. Ook zouden er twee afsluitbare containers komen waar het voer en het materiaal ‘rattenvrij’ zou kunnen worden opgeslagen.” Alles zou in augustus van dit jaar geregeld zijn, maar Cor heeft helemaal niets meer gehoord. 

De gemeente is verantwoordelijk voor al haar inwoners en moet alle belangen afwegen. Hoezeer zij het in dit geval betreurt, maar zij heeft besloten dat de bestaande situatie niet langer houdbaar is in een woonwijk. Maar ook het feit dat het Hoogheemraadschap Noorderkwartier heeft aangegeven dat de vervuiling door uitwerpselen van eenden de waterkwaliteit aantast. Waterberging en vervuild water met teveel nutriënten zijn geen goede match. Dit is ook een belangrijke reden voor de sluiting.

“Logisch” roept Cor “de vijver zou worden uitgediept en verbonden met de open sloot, maar de buren die nu zo klagen over stank, die hebben zelf de sloot dichtgemaakt, het water daarin staat nu ook stil. Dat wil wel gaan stinken, ja, maar zij geven de schuld aan de eenden. Net als de ratten, daar zijn best maatregelen tegen te nemen, maar we krijgen niet eens de kans om erover te praten met de gemeente. Niet één gesprek hebben we hierover gevoerd. Ik heb best wel een aantal voorstellen om dit op te lossen. Er zijn wel plekken, en ik weet wel oplossingen, maar als ze niet naar ons willen luisteren, wat dan…? 

De gemeente benadrukt dat het beslist de bedoeling is dat de eenden goed terecht komen, ergens waar ze goed verzorgd worden. En als Cor wil komen praten, hij is altijd welkom. Het is wel zo dat de bruikleenovereenkomst wordt opgeheven per 1 maart 2024, maar de gemeente staat natuurlijk open voor gesprekken en Cor kan altijd ideeën of plannen met de gemeente bespreken.