Oostzaan Natuurlijk wil meer aandacht voor handhaving

Nieuws
De borden zijn duidelijk genoeg.
De borden zijn duidelijk genoeg. (Foto: Barbara van Wijk)

OOSTZAAN - Hoe zit het met de handhaving in Oostzaan? De fractie van Oostzaan Natuurlijk heeft grote moeite met de manier van handhaven in het dorp. Marja van de Pol, fractiebegeleidster, heeft al een paar keer bij de boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) aan de bel getrokken over diverse kwesties, die duidelijk omschreven staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), oftewel de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid, maar zonder resultaat. Zij dringt er bij de handhavers op aan om hier serieuze aandacht aan te besteden. 

Door Barbara van Wijk

Als voorbeeld stelt zij dat er, voor zover haar bekend, twee rechtszaken tegen de gemeente gevoerd zijn tot aan de Raad van State toe, waarna de uitspraak van de rechter in december 2022 compleet wordt genegeerd. Er vindt nog steeds geen handhaving plaats, terwijl er ook beroepszaken zijn gevoerd tot aan de­­ Raad van State die wél met het mes op tafel gehandhaafd zijn. Dit riekt naar willekeur. Welke zaak wordt wel gehandhaafd en welke niet? 

Niet iedereen kent de Oostzaanse APV. Toch staan er duidelijke borden bij de ingang van het dorp: na 18.00 uur mogen geen bestelauto’s hoger dan 2,40 meter en/of langer dan zes meter in de bebouwde kom worden geparkeerd. En toch gebeurt dit regelmatig, tegen alle regels in. 

Parkeerterrein Twiskeweg

Bijvoorbeeld op het parkeerterrein aan de Twiskeweg. Al bijna een jaar staat er een grote, oude bestelauto te verroesten en wortel te schieten, zonder ooit in beweging te komen. Soms krijgt hij gezelschap van twee grote broers. Er groeit zelfs gras en mos op en onder. De APK-termijn van het oudste barrel is al tijden geleden verlopen, waardoor het zelfs verboden is om hier überhaupt (op het openbaar terrein) te parkeren. 

Hierdoor komt een dame die op het Stijfselmakerspad woont in de problemen. Zij werkt in de nachtdienst en komt vaak ’s avonds laat thuis. Dan staat het parkeerterrein propvol en moet zij doorrijden tot over het Twiskebruggetje. Dan moet zij door de nacht naar huis lopen. Dat is een onveilige situatie. Als deze drie grote auto’s er niet zouden staan, scheelt dat minimaal vier (of meer) plaatsen want sommige wagens nemen meer dan één plek in beslag. 

De bedoeling is, dat deze voertuigen na 18.00 uur op de speciaal daarvoor ingerichte parkeerplaats op het Ambacht geparkeerd worden. Maar ja… als er toch niet gehandhaafd wordt… 

APK-termijn verlopen

De gemeente heeft desgevraagd het volgende verweer: handhaving wordt doorgaans vanuit een veiligheidsaspect ingezet. Boa’s hebben inderdaad meldingen ontvangen over deze situatie en hier ook op geacteerd. Geprobeerd is de eigenaar te achterhalen om de auto door hem te laten ophalen. De APK-termijn is inmiddels verlopen maar de auto is nog wel verzekerd. Technisch gezien kan de auto nog rijden, dus wettelijk gezien kan de boa deze auto nog niet verwijderen. De situatie is bekend en de boa’s houden dit in de gaten. 

Al diverse keren is de boa’s gevraagd om op te treden, maar zij haken af vanwege ‘capaciteitsproblemen’. Er is te weinig mankracht om elke avond te controleren. Wel wordt er gecontroleerd op de hoogte van bestelauto’s. Primair wordt de eigenaar dan gevraagd weg te rijden. Lukt dat niet, dan wordt er – afhankelijk van het oordeel van de boa – een boete gegeven. In een woonwijk zal dat eerder gebeuren dan in een gebied waar ’s avonds geen drukte is. Deze melding is bij de boa’s niet bekend.

Meer ergernissen

Er zijn meer ergernissen te noemen door een gebrekkige handhaving: loslopende honden. Niet opruimen van hondenpoep. Het vaarreglement dat wel is vastgesteld, maar nog nooit is gehandhaafd. Bootjes varen veelal te hard, vaak ook met veel te jonge kinderen aan de gashendel, enzovoort, enzovoort. 

Waarom zien we nooit een boa ergens aan het werk? Omdat niet alles onder de bevoegdheid van de boa valt. Bovendien kunnen zij niet overal tegelijk zijn. De boa’s doen veel: zij worden ingezet voor het afhandelen van meldingen en toezichthoudende en handhavende taken in de openbare ruimte. Ook worden ze ingezet om de jeugdoverlast te verminderen. De boa’s zijn goed zichtbaar op straat vanwege hun uniform en hun dienstauto, maar soms zijn ze onzichtbaar aan het werk. 

Hoe kan men een boa bereiken? Via de gemeentelijke website kunnen burgers meldingen maken van kleine overtredingen. Deze meldingen komen automatisch bij de boa terecht en deze meldingen worden afgehandeld. Ook kan een burger de gemeente bellen en vragen of een boa in dienst is. Als de boa aanwezig is kan een afspraak geregeld worden om over kleine overtredingen te praten. En kan de boa een eventueel een bezoek brengen.

Iedereen begrijpt dat twee boa’s niet een heel dorp op orde kunnen houden, maar ze kunnen zich af en toe wel laten zien en bij meldingen in actie komen, aldus de fractiebegeleidster. Zij wil een lans breken voor de veiligheid en voor het esthetisch aanzien van het dorp.