Provincie besluit waarschijnlijk volgende maand over opvanglocatie voor Oekraïners

Nieuws
Afbeelding
(Foto: Pixabay)

REGIO/OOSTZAAN - Het zal veel Oostzaners nog vers in het geheugen staan: het debacle van vorig jaar met de huisvestingsproblematiek voor Oekraïners aan de Twiskeweg. Er waren toen kant-en-klare plannen voor het opvangen van grotendeels Oekraïense vrouwen met kinderen in wooncontainers. De wooncontainers waren aangekocht en de voorlichtingsavond voor de Oostzaanse inwoners had plaatsgevonden en opeens stak de provincie een spaak in het wiel en vanaf die tijd was het stil in het dorp. Hoe staat het er nu voor? Wat gebeurt er nu? 

door Barbara van Wijk

Al ongeveer twee jaar zitten er tachtig Oekraïense vluchtelingen in het Hotel Van der Valk, want de tweeëndertig tijdelijke woonunits, die al eerder waren aangeschaft, staan nog steeds in de opslag in Den Helder. In 2023 waren er vergaande plannen om deze units te plaatsen op het recreatie- en sportveld tussen het kantoor van het Recreatieschap en de Sporthal aan de Twiskeweg, maar die plannen werden in een commissievergadering van de Provinciale Staten naar de prullenbak verwezen. Nu is het wachten nog steeds op behandeling en hopelijk goedkeuring door de provincie. Verwacht wordt dat er in maart een definitief besluit wordt genomen. 

Zoals bekend is de spreidingswet per 1 februari ingegaan. Het doel van de wet is om voldoende opvangplekken te realiseren en een evenwichtiger verdeling van asielzoekers over alle provincies en gemeenten te verkrijgen. In de regio Zaanstreek- Waterland wordt deze problematiek gemeenschappelijk aangepakt. Er zijn afspraken gemaakt wie wat gaat doen en met betrekking tot welke doelgroep. 

Alle gemeenten in deze regio zijn zich bewust van de noodzaak en de urgentie van deze opgave. Gezamenlijk nemen zij de verantwoordelijkheid voor de opvang en de huisvesting van vluchtelingen. De verschillende taken worden gezamenlijk aangepakt en de opgaven verdeeld. 

Wat is er onderling afgesproken? 

Zaanstad organiseert de asielopvang en Purmerend regelt de opvang van het restant van ontheemden uit Oekraïne. De vijf andere gemeenten organiseren de opvang van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV). Deze vijf kleinere gemeenten, met name Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland, gaan zich inzetten voor de opvang van jongere asielzoekers en statushouders. Zo worden er in de gemeente Waterland veertig jongere asielzoekers opgevangen in de COA-locatie. Daarnaast worden er in de andere vier gemeenten kleinschalige wooneenheden en woongroepen ontwikkeld voor enkele tientallen jongeren met een verblijfsvergunning. Dat gebeurt samen met het Nidos. Het Nidos is een onafhankelijke (gezins-)voogdij-instelling voor jeugdige vreemdelingen. In Nederland moeten alle minderjarigen onder ‘gezag’ staan. Dat kunnen ouders zijn of voogden. Als er om welke reden dan ook geen ‘gezag’ voor een minderjarige is, dan voorziet het Nidos daarin. 

 Hoe zien de onderlinge afspraken er cijfermatig uit? 

 Volgens de spreidingswet moeten er in deze regio per 1 januari 2025 1.770 plekken beschikbaar komen. (in 2024 waren dat er 1.339) Zaanstad neemt deze opgave grotendeels voor haar rekening, door in de komende vijf tot zeven jaar in Zaandam vijfhonderdvijftig plekken in de Achtersluispolder te creëren en het is de bedoeling dat er ongeveer duizend plekken aan de Gerrit Bolkade in Zaandam gerealiseerd worden. Ook voor vijf tot zeven jaar. In Purmerend zijn nog eens tachtig noodopvangplekken gerealiseerd en in Waterland zijn dat er honderdzestig.

En dan komen daar de ontheemden uit Oekraïne nog bij. Voor hen is al heel veel gerealiseerd, maar er moeten nog zo’n kleine zevenhonderd opvangplekken bij komen. Afgesproken is dat deze resterende aantallen wordt opgepakt door de gemeente Purmerend.