Vooralsnog groen licht voor Lentekabinet

Nieuws
Afbeelding
(Foto: Archieffoto Rodi Media/MvS)

OOSTZAAN - Het Lentekabinet, dat in het weekend van 18 en 19 mei in Het Twiske staat geprogrammeerd, mag dit jaar doorgaan. Dat heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State afgelopen woensdag bepaald. Het is een grote teleurstelling voor de Stichting Hart voor het Twiske, die een rechtszaak heeft aangespannen om het jaarlijkse technofestival te verbieden. De rechter heeft de diverse belangen tegen elkaar afgewogen en ziet geen spoed om tot de gevraagde voorlopige voorzieningen te komen. 

door Barbara van Wijk

Op 9 mei 2022 heeft het College van Gedeputeerde Staten van Noord Holland aan Dekmantel BV (de organisatie) een vergunning verleend om tot 2026 jaarlijks een tweedaags muziekfestival te houden in het Twiske. Dat was tegen het zere been van de Stichting Hart voor het Twiske, immers, het deel van het Twiske waar dit festival gehouden wordt, is onderdeel van het Natura2000-gebied. Dit gedeelte van het Twiske is aangewezen als speciale beschermingszone op grond van de Vogelrichtlijn vanaf 24 maart 2000. 

Hiertegen had de stichting voorafgaand aan het festival van vorig jaar beroep aangetekend. Op 6 juli vorig jaar heeft de rechtbank dit ingestelde beroep ongegrond verklaard, waarna de stichting hoger beroep had aangetekend. Tevens heeft de stichting de voorzieningenrechter verzocht voorlopige voorzieningen te treffen, wat dus nu is afgewezen. 

De argumenten van de stichting zijn dat er onvoldoende rekening is gehouden met onder andere de effecten van de op- en afbouw van het festival. Ook dat de verstoring van de natuur door het geluid wordt onderschat. Er zou ook bij de verlening van de natuurvergunning onvoldoende rekening gehouden zijn met de evaluatie van het Natura2000-beheerplan Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Het Twiske, alsmede nog een aantal argumenten. 

Op de zitting kregen de verschillende partijen de gelegenheid om aan te geven welke belangen voor hen meegewogen moeten worden. Het belang van de stichting is erin gelegen dat blijvende schadelijke gevolgen voor het Natura2000-gebied voorkomen wordt, in het bijzonder voor de daarin voorkomende vogels die ontzien moeten worden. Dit belang woog de rechter af tegen het belang van de organisatie, de leveranciers, de festivalbezoekers en de inkomsten voor de vergunninghouder en het recreatieschap. 

Bovendien wordt het hele proces van de opbouw, de festivaldagen en daarna de afbouw, begeleid door een deskundig ecoloog. De stichting beraadt zich op verdere stappen, want deze uitspraak staat los van het hoger beroep. Nader onderzoek in een Hoger Beroep moet uitwijzen of de natuur al dan niet wordt geschaad door het festival. Een datum hiervoor is nog niet bekend. Hart voor het Twiske heeft de hoop nog niet opgegeven en zet de strijd voort.