Programmabegroting Oostzaan gedeeld - wat vinden de fracties ervan?

Politiek
Het gemeentehuis van Oostzaan.
Het gemeentehuis van Oostzaan. (Foto: Rodi Media/MvS)

OOSTZAAN - De gemeenteraad van Oostzaan heeft op 13 november jongstleden de programmabegroting vastgesteld voor de periode 2024-2027. Hierin staan de doelen beschreven die de gemeente nastreeft. De verschillende fracties hebben hierop hun algemene beschouwingen gegeven. Kortom: wat vinden ze van de begroting? Lees de samenvattingen.

Note: samenvattingen van de beschouwingen niet goed leesbaar? Klik dan hier of op de afbeeldingen voor een vergrote versie.

http://pubblestorage.blob.core.windows.net/648e3015/customer/embed/2023/11/88225880-4ab5-4c32-94f1-05efd5febb49.pdf