Informatieavond duurzame opwek op land in gemeentehuis Opmeer

Algemeen
Hoe zit dat nu precies? Wat mag wel en niet bij opwekken van energie.
Hoe zit dat nu precies? Wat mag wel en niet bij opwekken van energie. (Foto: gemeente Opmeer)

Westfriesland werkt aan (meer) duurzame energie, onder andere met zonneweides en windmolens. Dat roept allerlei vragen op: hoe passen we wind- en zonne-energie in het bestaande landschap in? Hoe groot mag een windmolen op het erf van een boerderij zijn? Wat is een goede plek voor een groot oppervlak zonnepanelen? En hoe zorgen we ervoor dat inwoners mee kunnen doen en zo kunnen profiteren van de duurzame opwek van energie? Het ‘Beleidskader wind en zonne-energie Westfriesland’ geeft antwoord op die vragen. 

Het beleidskader ligt van 1 februari tot 15 maart ter inzage in het gemeentehuis van Opmeer en op www.opmeer.nl. De zeven Westfriese gemeenten verzamelen reacties en suggesties van inwoners. Die worden verwerkt in een regionale reactienota. De reactienota wordt vervolgens gedeeld met de colleges van de zeven gemeenten, waarna de colleges een besluit nemen over het beleidskader. Uiteindelijk nemen de zeven gemeenteraden hierover een besluit.  

Stel uw vragen 

Wie meer wil weten over de inhoud van het beleidskader komt 14 februari van 19.30 tot 20.30 uur naar de informatiebijeenkomst. Iedereen is vanaf 19.15 uur van harte welkom in het gemeentehuis, aan de Klaproos in Opmeer. Na de presentatie worden de vragen beantwoord.