Opmeer in verzet tegen aankomende dienstregeling van NS

Nieuws
Het treinverkeer is heel belangrijk voor inwoners en ondernemers van de gemeente Opmeer.
Het treinverkeer is heel belangrijk voor inwoners en ondernemers van de gemeente Opmeer. (Foto: gemeente Opmeer)

In totaal negentien gemeenten uit Noord-Holland Noord, waaronder Opmeer, kwamen in opstand tegen de aankomende dienstregeling van de NS. Dit is geuit in een gezamenlijke brief aan de Nederlandse spoorwegmaatschappij. 

Wethouder Vincent Buis: “Hoewel onze gemeente geen spoorlijn heeft, staat de mobiliteit hier wel degelijk onder druk. Het raakt de bereikbaarheid van onze werkgevers en inwoners.”

De voorgestelde dienstregeling, die gericht is op vermindering van het aantal reizen (afschaling), wordt door de gemeenten gezien als een flinke verslechtering. Juist nu het OV steeds belangrijker wordt om de groei van aantallen woningen en groeiende bedrijvigheid in de regio Noord-Holland Noord op te vangen. Daar sluit wethouder Vincent Buis zich volledig bij aan. Hij wijst op het coalitieakkoord Vitaal Opmeer, waarin de heldere standpunten van de lokale politieke partijen zijn verwoord. “Wij spraken hier af dat het voor forensen, studenten en spitsverkeer belangrijk is om via Obdam en Hoorn optimaal met het OV te reizen.” 

Het OV is ook van belang op het gebied van klimaat, stikstof, woningbouw, mobiliteit, economische- en sociale ontwikkeling. De zogenaamde mobiliteitstransitie. 

Opmeer werkt op het gebied van mobiliteit nauw samen met omliggende gemeenten. Wethouder Buis: “Net als zij vinden wij goede OV-aansluitingen richting en vanaf station Hoorn en Obdam zeer belangrijk voor de mobiliteit van onze inwoners. Met deze protestbrief geven we een krachtig, gezamenlijk signaal.”