Burgerschapsvorming op OSG in Hoorn

Partnerbijdrage
De corona-lockdowns maakten glashelder dat scholen ook belangrijk zijn voor persoonsvorming en sociale interactie.
De corona-lockdowns maakten glashelder dat scholen ook belangrijk zijn voor persoonsvorming en sociale interactie. Foto: aangeleverd

HOORN - Jongeren van nu worden geconfronteerd met tal van maatschappelijke ontwikkelingen. Het is niet makkelijk voor een tiener om een positieve uitweg te zien voor problemen als klimaatverandering, inflatie en onverdraagzaamheid. In het verleden hebben we gezien dat het juist de jongeren zijn die voor noodzakelijke veranderingen zorgen. Wanneer dat ook nu het geval is, wil de OSG met burgerschapsvorming de toekomstige probleemoplossers zo goed mogelijk uitrusten voor deze uitdagende taak.

Partnerbijdrage dossier

Jongeren als antwoord op maatschappelijke ontwikkelingen

School is een maatschappij in het klein. Door ervaringen te delen, erover te praten en samen oplossingen te onderzoeken worden leerlingen weerbaarder en meer betrokken als toekomstige burgers in onze uitdagende maatschappij. Uit het landelijke onderzoek burgerschap in beeld (ICCS) blijkt dat leerlingen van de OSG bovengemiddeld over burgerschapskennis beschikken en staan voor gelijke rechten voor iedereen. De leerlingen zijn sociaal betrokken en velen hebben ook daadwerkelijk de intentie hun stem te laten horen en activiteiten voor een beter milieu te ondernemen. Veel oud-leerlingen spelen een actieve rol binnen politieke en maatschappelijke organisaties.

De OSG vindt het vanuit de kernwaarden samen, cultureel, eigenzinnig en onderzoekend, belangrijk dat leerlingen zichzelf kunnen zijn en anderen accepteren. De school wil dat leerlingen in staat zijn om een probleem vanuit verschillende kanten te bekijken. De schoolreizen zijn een mooi voorbeeld van hoe leerlingen uit verschillende niveaus samen uit hun comfortzone komen door in een andere omgeving kennis te nemen van andere gewoonten en hun belevingshorizon te verbreden. Blijf met elkaar in gesprek en ga moeilijke thema’s als klimaatverandering, diversiteit en conflicten niet uit de weg. Voor deze thema’s geldt dat mediawijsheid een belangrijke vaardigheid is.

Door het aanleren van kennis, het ontwikkelen van onderzoekende vaardigheden en het bevorderen van onderling respect draagt burgerschapsvorming op de OSG bij aan de competenties die jongeren nodig hebben om de uitdagingen van nu te begrijpen en hopelijk ook onderdeel te worden van de oplossing. Meer weten? Bezoek de open dagen op 2,3 en 4 februari en ervaar de OSG West-Friesland!