Realisatie tijdelijke gebouwen voor scholen en kinderopvang in Zuidoostbeemster

Algemeen
Op de foto v.l.n.r. Nancy Dijkstra, directeur bassischool De Wilgenhoek, Esther Zijl, bestuurder Forte Kinderopvang André Olde Engberink, bestuursvoorzitter Het Buurthuis Judith den Otter, directeur Basisschool De Bloeiende Perelaar Suzanne Schreuders, General Manager Sales Wagenbouw Bouwsystemen BV en wethouder Aagje Zeeman van Ruimtelijke Ordening.
Op de foto v.l.n.r. Nancy Dijkstra, directeur bassischool De Wilgenhoek, Esther Zijl, bestuurder Forte Kinderopvang André Olde Engberink, bestuursvoorzitter Het Buurthuis Judith den Otter, directeur Basisschool De Bloeiende Perelaar Suzanne Schreuders, General Manager Sales Wagenbouw Bouwsystemen BV en wethouder Aagje Zeeman van Ruimtelijke Ordening. (Foto: aangeleverd)

ZUIDOOSTBEEMSTER - De bouw van de tijdelijke gebouwen voor scholen en kinderopvang in Zuidoostbeemster is gegund aan Wagenbouw Bouwsystemen BV uit Klundert. Zij realiseren leslokalen, ruimtes voor kinderopvang en aanverwante ruimtes (ongeveer 1.600 m2 bruto vloeroppervlak) te verdelen over twee gebouwen. Een deel op het noordplein (waar nu de noodlokalen staan) en een deel op de plek van de voetbalkooi op het zuidplein van het MFC De Boomgaard. Op donderdag 11 maart tekenden de verschillende partijen de contracten.

Aagje Zeeman: “Ik ben zeer tevreden met de uitslag van de aanbesteding. Wagenbouw onderscheidde zich met name op het gebied van binnenklimaat en indeling van beide gebouwdelen. Het is ook een partij die oog heeft voor de omgeving waarin zij actief zijn.” 

Planning realisatie

Rond de meivakantie start de bouw van het zuidelijke gebouwdeel. De gebouwen worden prefab geproduceerd en afgebouwd ter plaatse, zodat de duur van de eventuele overlast zoveel mogelijk wordt beperkt. Het gebouw is gebruiksklaar bij aanvang van het nieuwe schooljaar.

Mede op verzoek van de school is er voor gekozen de huidige noodvoorziening aan de noordzijde tot de zomervakantie in gebruik te laten. Zodoende wordt er niet op twee plaatsen tegelijk gewerkt terwijl het hele MFC in bedrijf is. Aan het einde van het huidige schooljaar worden de noodvoorzieningen verwijderd en realiseren we het noordelijke gebouw. Dit heeft tot gevolg dat het noordelijke gebouw er bij aanvang van het nieuwe schooljaar weliswaar staat (de bouwwerkzaamheden buiten zijn dan klaar), maar nog niet gebruiksklaar zal zijn. De afbouw (inpandig) loopt door tot en met de herfst.

Dat betekent dat De Bloeiende Perelaar het schooljaar 2021-2022 zal starten in het zuidelijke gebouw en later dit jaar verhuist van het zuidelijke naar het noordelijke gebouwdeel. Ook Forte kinderopvang neemt vanaf dat moment (najaar 2021) haar intrek in het noordelijke gebouwdeel. Dit alles is in nauw overleg met de betrokken organisaties zo gepland. Wanneer het noordelijke gebouwdeel in gebruik is genomen zal het CPOW beginnen met de voorbereiding van hun nieuwe school in Zuidoostbeemster. Zij starten met ingang van het schooljaar 2022-2023.