Regenboog Raad Purmerend adviseert over lhbti+ gerelateerde zaken

Algemeen
De Regenboog Raad zal gevraagd en ongevraagd advies geven over lhbti+ gerelateerde zaken..
De Regenboog Raad zal gevraagd en ongevraagd advies geven over lhbti+ gerelateerde zaken.. (Foto: aangeleverd)

PURMEREND - Er komt binnenkort een Regenboog Raad die de gemeente Purmerend gevraagd en ongevraagd zal adviseren over lhbti+ gerelateerde zaken. Hierin zullen inwoners uit Purmerend en Beemster op persoonlijke titel zitting nemen.

Praat op 22 februari tijdens de lancering mee over het lhbti+ beleid in de gemeente  

Op woensdag 22 februari organiseert de gemeente een lanceringsbijeenkomst voor de Regenboog Raad. Inwoners worden uitgenodigd om deze avond bij te wonen. De bijeenkomst is erop gericht om inwoners te informeren over de Regenboog Raad en hen te enthousiasmeren om zich aan te melden. Na de bijeenkomst zal de werving van start gaan voor de leden van de raad.

De gemeente is initiatiefnemer van de oprichting van een raad. Movisie, het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken, zal in 2023 de Regenboog Raad ondersteunen bij het praktisch vormgeven van de rol van de raad. De leden van de raad bepalen gezamenlijk hoe zij invulling geven aan hun rol en welke prioriteiten zij stellen.

Movisie zal hen hierbij ondersteunen, onder andere door het delen van goede voorbeelden uit andere gemeenten, het organiseren van kennissessies over verschillende thema’s, het begeleiden bij het in kaart brengen van het netwerk van de leden en het organiseren van uitwisseling.

De lanceringsbijeenkomst van de Regenboog Raad is op woensdag 22 februari om 19.00 uur in het Stadhuis. Aanmelden is niet nodig. Vanaf die datum kunnen inwoners zich ook online inschrijven voor de Regenboog Raad.