Skillspaspoort gaat tekort in sectoren helpen

Algemeen
 Een hoge score betekent dat er blijkbaar veel aanknopingspunten zijn voor een nadere kennismaking.
Een hoge score betekent dat er blijkbaar veel aanknopingspunten zijn voor een nadere kennismaking. (Foto: aangeleverd)

REGIO - Het Integraal Skillspaspoort gaat helpen de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen; zo stelden alle arbeidsmarkt partijen tijdens de landelijke conferentie ‘Samen op weg naar een Integraal Skillspaspport’, dat op maandag 31 januari werd georganiseerd. 

2023 is volgens de Europese Commissie het Jaar van de Skills. Op uitnodiging van de Hogeschool van Amsterdam, ROC Amsterdam en House of Skills gingen afgelopen maandag 150 deelnemers met elkaar in dialoog om te komen tot 7 landelijke experimenten in de krapte sectoren met gebruik van het Integraal Skillspaspoort (ISP). Daartoe aangemoedigd door Rector Geleyn Meyer en SER Kroonlid Henri de Groot, tijdens de conferentie ‘Samen op weg naar een Integraal Skillspaspoort.

CV voldoet niet meer

De Sociaal Economische Raad (SER) stelde begin 2021 al dat het CV niet meer voldoet en het veel mensen uitsluit van vacatures, die er in potentie wel geschikt voor zijn. Nu worden ze afgewezen op een gebrek aan (relevante) diploma’s of niet-relevante werkervaring, terwijl ze wel de skills hebben om in een andere sector aan de slag te gaan maar daarvoor niet de kans krijgen. Werkgevers en uitzendbureaus stappen steeds meer over op ‘skillsbased’ werven om een groter potentieel aan kandidaten te bereiken of juist als het gaat om behoud van medewerkers voor de eigen organisatie. 

Allemaal een stukje van de puzzel

Werkgevers, uitzendorganisaties, werkgever- en werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen, HR-dienstverleners, (semi)overheids instellingen, koepelorganisaties, tech-bedrijven; ze waren op de conferentie op 31 januari allemaal vertegenwoordigd. Allen blijken een stukje van de puzzel te hebben, waarmee het Integraal Skillspaspport(ISP) vormgegeven kan worden. 

Een (aankomend) medewerker gebruikt het Integraal Skillspaspoort (ISP) om te zien waar deze goed in is en welke aanknopingspunten er zijn met functies in de arbeidsmarkt. Ook wordt zichtbaar wat deze (aankomend)medewerker nog verder kan ontwikkelen om zich voor deze functies te kwalificeren. Cursussen, Trainingen op de werkvloer en/of opleidingen kunnen worden opgenomen in het Skillspaspport maar niet zozeer als certificaat of diploma, want dat zegt te weinig over de skills die iemand heeft of heeft aangeleerd. De certificaten en diploma’s worden vertaald naar skills door de onderwijsinstellingen zodat een werknemer een onafhankelijk bevestiging krijgt van skills waar deze blijkbaar goed in is, teneinde zich nog beter te kunnen matchen met de functies in de arbeidsmarkt.

Aanknopingspunten

De (aankomend) medewerker gaat binnenkort eerst zelf kijken hoe hoog de match is met een bepaalde functie en solliciteert anoniem op basis van deze score. Een hoge score betekent dat er blijkbaar veel aanknopingspunten zijn voor een nadere kennismaking. Het CV is dan niet meer relevant. De wil van de kandidaat om zich verder te blijven ontwikkelen natuurlijk wel. Werkgevers en uitzendbureaus leren veel meer te kijken naar kandidaten als Michelangelo. “Het beeld zit al in de steen. En het CV is maar een zeer beperkte weergave ervan”, zegt Hans Cremer, Programmamanager ISP.