Purmerend in de prijzen bij restauratie subsidies

Nieuws
De restauratie van het voormalige stadhuis, waarin het Purmerends Museum is gevestigd, krijgt een flinke subsidie..
De restauratie van het voormalige stadhuis, waarin het Purmerends Museum is gevestigd, krijgt een flinke subsidie.. (Foto: archieffoto)

PURMEREND - De provincie Noord-Holland heeft bijna 5.5 miljoen euro subsidie verdeeld voor de restauratie van 53 rijksmonumenten. De gemeente Purmerend kan rekenen op bijna 90.000 euro voor restauratie van het voormalig gemeentehuis op de Kaasmarkt, waar nu het Purmerends Museum in is gevestigd, en ruim 50.000 euro voor herstel van de NH-kerktoren in Middenbeemster. De beheerstichting van Museum Betje Wolf in Middenbeemster ontvangt ruim 36.000 euro.   Met de subsidie wil de provincie het behoud van rijksmonumenten via restauratie stimuleren.

De vraag naar financiële bijdragen voor restauratieprojecten is groot. Dat blijkt uit de ruim 60 subsidieaanvragen die de provincie voor de periode 2024 heeft ontvangen. De subsidie is bedoeld voor rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals kerken, molens en industrieel erfgoed. De 53 monumenten die subsidie ontvangen vallen voornamelijk onder religieus erfgoed. Daarnaast is er subsidie beschikbaar gesteld voor musea, molens, fort, theater, stoomgemaal, stolboerderij en joods herinneringscentrum. Waaronder dus voor restauratie voormalig Gemeentehuis Purmerend € 88.365,00, restauratie NH kerktoren Middenbeemster € 53.259,00, en restauratie Museum Betje Wolf € 36.284,00 voor Stichting beheer Gebouwen J.A. Leeghwater.

Rijksmonumenten van betekenis 

De provincie vindt het belangrijk dat rijksmonumenten behouden blijven en toegankelijk zijn voor het publiek. De restauratie- en herbestemmingen dragen hieraan bij. De provincie voert de regie bij de verdeling van de subsidiegelden, waarvan de helft van het Rijk afkomstig zijn.

Noord-Holland telt ongeveer 14.000 rijksmonumenten, duizenden gemeentelijke monumenten en zo’n 500 provinciale monumenten.